Helsingfors: Cecilia Ehrnrooth vald till ordförande i Helsingfors krets

Pressmeddelande Svenska folkpartiet i Helsingfors 16.8.2016

Cecilia Ehrnrooth vald till ordförande i Helsingfors krets

Ehrnrooth valdes igår under ett extra kretsmöte till ordförande för Helsingfors krets. Hennes motkandidat i valet var Veronica Hertzberg. Ehrnrooth vann valet med rösterna 28-16. Svensk Ungdoms representant Mikaela Henriksson valdes samtidigt in som ordinarie medlem i Helsingfors kretsstyrelse.

-Största fokus för SFP i Helsingfors kommer nu att vara på det kommande kommunalvalet i april. Tillsammans med våra lokalavdelningar och medlemmar siktar vi på ett positivt och aktiverande kampanjarbete som når ut till alla som vill vara med och påverka helsingforsarnas vardag. Vi ska visa att våra värderingar och en öppen och ärlig attityd gällande bevakandet av lokalpolitiken är det som skapar förtroendet vi har bland våra väljare, säger Ehrnrooth.

-Jag är väldigt tacksam för förtroendet och gläder mig stort över detta uppdrag. Jag hoppas att min erfarenhet från organisationsvärlden ska komma till nytta gällande engagerande av våra medlemmar och lokalavdelningar. Här vill jag föra en aktiv dialog gällande hur vi vill att Helsingfors ska se ut i framtiden, säger Ehrnrooth.

Ehrnrooth innehar styrelseposter i Kvinnoförbundet i Helsingfors, SFP i Munksnejden lokalavdelning samt i Helsingfors Servicecentrals (tidigare Palmia) direktion.

För mer information kontakta:

Cecilia Ehrnrooth, 050 3310244, cecilia.ehrnrooth(a)gmail.com Anna Strömberg, kontaktchef, 050 555 4607, anna.stromberg(a)sfp.fi

Regeringen försvagar asylsökandes rättsskydd

Regeringen fortsätter sin inhumana flyktingpolitik. Den igår stadfästa förkortningen av besvärstiden för ett asylärende från 30 dagar till 21 eller 14 dagar beroende på instans motiveras med att processen skall försnabbas.

Läs föregående artikel

Nylund kräver rättvisa i dagligvaruhandeln

SLC:s viceordförande, riksdagsledamot Mats Nylund, pekar på en obalans i livsmedelskedjan då de två stora kedjorna i dagligvaruhandeln uppvisar toppresultat, medan bönderna upplever den värsta lönsamhetskrisen sedan kriget.

Läs följande artikel