Löfström: Gör Åland till nationellt testområde för förnybar energi

– Finland har genom Åland en unik möjlighet att etablera en testmiljö för en betydande teknisk energiplattform inom förnyelsebar energi, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

Sverige och Estland har redan gjort konkreta åtgärder för att vara pionjärland i utvecklingen av elbilsindustrin, och i Danmark har ön Bornholm använts som testområde för elbilar och vindkraft.

– Åland erbjuder de bästa förutsättningarna för sådana projekt, något också det statliga innovationsfinansieringsverket Tekes har lyft fram i en rapport. Tekes lyfter bland annat fram Ålands goda vindförhållanden, många soltimmar och ett etablerat hållbarhetsarbete.

I statsrådets redogörelse Agenda2030 presenteras målsättningen att i samarbete med kommuner, företag och forskningsinstitut utveckla bl.a. koldioxidsnåla trafik- och energisystem och intelligenta elnät.

– Flera finländska storföretag har meddelat att Åland vore idealiskt som testområde. Sådana projekt skulle innebära stor nytta för dem, och i förlängningen för forskning, innovation och exportindustrin i vårt land.

Det finns inga juridiska hinder för att stöda projekt på Åland, vilket bl.a. grundlagsutskottet har fastställt tidigare, trots att Åland har egen behörighet på området enligt självstyrelselagen.

– Allt handlar här om den politiska viljan. Jag hoppas att arbets- och näringsministeriet, i samarbete med Ålands landskapsregering, noggrannare skulle studera den potential som Åland utgör i form av att testa energiplattformer som inte enbart är bra för miljön utan som också kan stärka Finlands kunnande och export på området.

Helsingfors: Gruppanförande i debatten om strategin

Gruppanförandet är i sin helhet på båda språken och framfört av fullmäktigegruppens viceordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Läs föregående artikel

SFP i Nyland: Mer stöd och större förståelse för små svenskspråkiga skolor!

Svenska folkpartiet i Nyland anser att det är av allra högsta vikt att det finns svenskspråkig och kompetent personal tillgänglig i alla svenskspråkiga skolor.

Läs följande artikel