HELSINGFORS| SFP i Helsingfors kräver närservice i strategin

Närservice med såväl dagis, skola, hemvård och hälsovård ska prioriteras i Helsingfors stads strategi för denna fullmäktigeperiod.

Det anser SFP:s stadsfullmäktigegrupp under de förhandlingar om strategin som nyligen inletts. Därtill vill SFP prioritera hemvård, tvåspråkighet, reparation av byggnader med inneluftsproblem samt se Helsingfors som en havsnära stad.

– Närservice bör vara ledstjärnan för dagvården och skolorna. Nya svenska skolor behövs i nya stadsdelar. Småbarnsfostran ska göras avgiftsfri, vilket kunde halvera dagvårdsavgifterna. Byggnader med inneluftsproblem bör snabbt repareras, och vi ska satsa på en mångsidigare och tidigarelagd språkundervisning i skolorna, säger gruppordförande Björn Månsson.

– Helsingfors ska vara en internationellt inriktad, välkomnande och mångkulturell stad. Boendemiljöerna ska inbjuda till vistelse och samvaro också utomhus. All stadsplanering bör motverka segregation. Grönområdena bör bevaras, men dessutom vill vi att den blå dimensionen stärks, så att närheten till havet tillåts prägla staden mer än nu, säger vice gruppordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

SFP:s grupp vill också stärka stadens levande tvåspråkighet, både i den egna servicen som i gatubilden. Gruppen föreslår därför att ansvarspersoner för detta utses inom varje sektor. Stadens svenska namn ska också synas i all information och marknadsföring av staden.

Tilläggsinformation: Björn Månsson Gruppordförande 040 545 0470

Silja Borgarsdóttir Sandelin Vice gruppordförande 050 366 8291

Torvalds: Nu behövs insikt, förståelse och beslutsamhet

Viktigast är vår medmänsklighet och vår förmåga att dela den sorg och den förskräckelse människorna i offrens omedelbara närhet känner, säger Nils Torvalds om fredagens terrordåd.

Läs föregående artikel

Torvalds: Vår högklassiga utbildning måste nå alla

SFP:s presidentkandidat Nils Torvalds oroar sig för att Finlands utbildning blir allt mer ojämlik. På evenemanget ”Lovisas historiska hus” idag tar Torvalds upp vikten av en fungerande utbildning på alla nivåer och i alla regioner.

Läs följande artikel