Henrik Meinander ställer upp i EU-valet

Henrik Meinander, femte generationens helsingforsare, kandiderar i EU-valet för Svenska folkpartiet i Finland. Han är sedan 2001 professor i historia vid Helsingfors universitet och har både i sin vetenskapliga produktion och offentliga uttalanden i regelbundet analyserat och kommenterat Europeiska unionens utveckling och utmaningar. Meinander är en hängiven anhängare av en handlingskraftig och dynamisk union och ser ett stort behov av att Europaparlamentet har ledamöter som kan också annat än politisk retorik och valtaktik.

– Europeiska unionen är som bekant ett tacksamt föremål för politiska gliringar och skämt.  Faktum är emellertid att den gång efter annan har visat sin förmåga att klara sig ur kriser, inte minst då Rysslands brutala invasionskrig mot Ukraina inleddes och Putin hoppades på att EU skulle stå handlingsförlamat. För att stärka EU:s förmåga att klara framtida utmaningar är det därför viktigt att stärka unionens gemensamma institutioner, bland annat genom att införa majoritetsbeslut i alla frågor som gäller unionens utrikes- och säkerhetspolitik.  På längre sikt vore även viktigt att Europaparlamentet får beskattningsrätt och kommissionen bör åtnjuta parlamentets förtroende, säger Meinander.

– Som forskare och akademisk lärare ser jag ett uppenbart behov av att integrera och stärka EU:s innovations- och forskningspolitik. Detta förutsätter att unionens beslutsfattare har tillräckliga kunskaper om hur undervisning och forskning hänger ihop och varför det lönar sig att kontinuerligt satsa på bägge. Fri forskning och ett mångsidigt utbildningsutbud behövs också för att stödja och stärka unionens demokratiska institutioner, öppna civilsamhällen och medborgarnas yttrandefrihet. Dessa är nämligen alla just nu hotade från många håll, det vill säga inte enbart av auktoritära regimer på andra håll av världen utan och inom unionen, säger Meinander.

Sjöfartens bemanningsstöd förutsättning för sjöfart under finländsk flagg

Med jämna mellanrum diskuteras det som brukar kallas för statliga ”företagsstöd”. Företagsstöd handlar inte bara om direkta nettostöd, utan också om olika former av subventioner för att säkerställa att viss verksamhet överhuvudtaget ska kunna upprätthållas på konkurrenskraftiga villkor med andra länder. Ett sådant är sjöfartens så kallade bemanningsstöd, som är en grundförutsättning för att fartyg ska finnas under finländsk flagg.

Läs föregående artikel

Karin Cederlöf ny kretsordförande för SFP i Nyland

Svenska folkpartiet i Nyland samlades till kretsmöte lördagen den 13 april i Sibbo. Kretsmötet valde Karin Cederlöf till ny kretsordförande. Cederlöf är fullmäktigeledamot i Esbo sedan år 2021 och i Västra Nylands välfärdsområde sedan år 2022. Cederlöf är också medlem i HUS sammanslutnings styrelse. Cederlöf är till utbildningen jurist och arbetar som ministerietjänsteman med miljölagstiftning som ansvarsområde. Cederlöf ser fram emot att inleda arbetet för kretsen.

Läs följande artikel