Sjöfartens bemanningsstöd förutsättning för sjöfart under finländsk flagg

Med jämna mellanrum diskuteras det som brukar kallas för statliga ”företagsstöd”. Företagsstöd handlar inte bara om direkta nettostöd, utan också om olika former av subventioner för att säkerställa att viss verksamhet överhuvudtaget ska kunna upprätthållas på konkurrenskraftiga villkor med andra länder. Ett sådant är sjöfartens så kallade bemanningsstöd, som är en grundförutsättning för att fartyg ska finnas under finländsk flagg.

– Bemanningsstödet handlar om att trygga finländsk sjöfarts konkurrenskraft genom att rederierna får tillbaka en del av de sjöanställdas arbetsgivar- och sociala avgifter. De flesta EU-länder upprätthåller samma system för att kunna konkurrera med så kallade bekvämlighetsflaggsländer såsom Panama, Liberia eller Jungfruöarna. Utan ett sådant system ingen finländsk eller europeisk sjöfart, säger Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot och medlem av riksdagens kommunikationsutskott.

Löfström påpekar att Finlands ekonomi och försörjningsberedskap är helt beroende av sjöfart då 95 % av Finlands utrikeshandel går till sjöss.

– Fartyg under finländsk flagg är avgörande för arbetsplatser i synnerhet för glesbygden, vissa kommuners skatteintäkter och hela Finlands försörjningsberedskap, säger Löfström.

– Fartyg under finländsk flagg hör till försörjningsberedskapscentralens transportpool och skulle ha uppgifter i en eventuell kristid och som inte kan garanteras av utländskt ägda fartyg registrerade i bekvämlighetsflaggstater, säger Löfström.

Kommunikationsutskottet godkände idag ett utlåtande om militär mobilitet (KoUU 6/2024) där man också konstaterar att ”Tillgången på tillräckligt många inhemska isförstärkta fartyg och finska sjömän bör säkerställas med alla tillgängliga medel”. Utlåtandet godkändes enhälligt i utskottet.

Inga nedskärningar i servicenätverket

Idag har Österbottens välfärdsområde offentliggjort sitt senaste åtgärdspaket, vars syfte är att balansera ekonomin, utveckla välfärdsområdets tjänster och uppnå målsättningarna i den fastställda strategin. Totalt ska åtgärderna inbringa inbesparingar för 40 miljoner euro under 2025-2026.

Läs föregående artikel

Henrik Meinander ställer upp i EU-valet

Henrik Meinander, femte generationens helsingforsare, kandiderar i EU-valet för Svenska folkpartiet i Finland. Han är sedan 2001 professor i historia vid Helsingfors universitet och har både i sin vetenskapliga produktion och offentliga uttalanden i regelbundet analyserat och kommenterat Europeiska unionens utveckling och utmaningar. Meinander är en hängiven anhängare av en handlingskraftig och dynamisk union och ser ett stort behov av att Europaparlamentet har ledamöter som kan också annat än politisk retorik och valtaktik.

Läs följande artikel