Henrik Wickström till andra vice ordförande i styrelsen för Västra Nylands välfärdsområde

Svenska folkpartiet gjorde i Västra Nylands välfärdsområde ett mycket gott val och blev det tredje största partiet med 12 invalda. SFP:s röstkung Henrik Wickström siktar nu efter det enorma stöd han fick i valet på en plats inom styrelsepresidiet. Wickström fick tredje mest röster i hela landet med totalt 5865 antal röster. Som resultat från de politiska förhandlingarna mellan de politiska partierna i västra Nyland kommer SFP att få andra vice ordförandeposten i styrelsen.

– Jag är enormt hedrad över det stora stöd man visat mig i valet. Med det stöd jag har tar jag nu sikte på att jobba för en bättre vård och omsorg som andra vice ordförande i styrelsen. Det är viktigt att det finns erfarenhet och sakkunskap nu när det nya välfärdsområdet byggs upp, säger Wickström

– Jag känner att jag har mycket att bidra med i och med min breda erfarenhet och expertis både från det lokala planet men även med tanke på hela regionen. Dessutom har tiden som styrelsemedlem för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) gett mig både kontakter och insyn.

Wickström ser det som viktigt att det inom styrelsen finns representation från olika delar av området. Wickström ser det också som viktigt att det finns någon som värnar om tillgång till servicen på det egna modersmålet.

– Inom ledningen behövs det förståelse över de olika förutsättningarna och förhållandena i området. Närservicen ska fungera i hela välfärdsområdet – från Esbo till Hangö – även i framtiden, avslutar Wickström.

Det är Västra Nylands välfärdsområdets fullmäktige som slutligen godkänner mandatfördelningen i samband med fullmäktiges första möte i mars.

Sara von Bonsdorff blir ny assistent till riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi

Sara von Bonsdorff från Esbo är riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivis (SFP) nya assistent. von Bonsdorff är politices kandidat och studerar till magister i folkrätt vid Åbo Akademi. Hon påbörjar arbetet som riksdagsassistent den 1 februari.

Läs föregående artikel

SFP nöjd över förhandlingsresultatet mellan partierna i Västra Nyland

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde är glad över resultatet i förhandlingarna om de politiska förtroendemannaposterna. På basis av förhandlingarna kommer SFP att få tre platser i styrelsen varav den ena är andra viceordförandeskapet. Därtill får partiet ordförandeskapet i nationalspråksnämnden. SFP är representerad i alla nämnder och sektioner. Från SFP:s sida förhandlade tf verksamhetsledare Jenny Vilén och tillfälliga gruppordförande Henrik Wickström.

Läs följande artikel