SFP nöjd över förhandlingsresultatet mellan partierna i Västra Nyland

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde är glad över resultatet i förhandlingarna om de politiska förtroendemannaposterna. På basis av förhandlingarna kommer SFP att få tre platser i styrelsen varav den ena är andra viceordförandeskapet. Därtill får partiet ordförandeskapet i nationalspråksnämnden. SFP är representerad i alla nämnder och sektioner. Från SFP:s sida förhandlade tf verksamhetsledare Jenny Vilén och tillfälliga gruppordförande Henrik Wickström.

– Vi är glada att vi lyckades nå våra målsättningar i förhandlingarna. Med en stark representation i så väl styrelsen som i nämnderna kan vi trygga våra möjligheter att vara med och jobba för en fungerande vård och omsorg på eget modersmål för alla invånare i hela området, säger Henrik Wickström.

– Nationalspråksnämnden har en central roll för att bevaka att service fås på svenska. Vi är glada för att vi har ordförandeskapet i nämnden. Nämndens ordförande har även närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten, vilket ger större inflytande i styrelsearbetet, säger Wickström. 

Wickström är glad för att de politiska grupperna lyckades förhandla platsfördelningen i snabb takt. Ett gott samarbete mellan de politiska partierna är viktigt med tanke på det fortsatta arbetet i det nya fullmäktige. 

SFP:s fullmäktigegrupp kommer att samlas till sitt nästa gruppmöte inkommande söndag. Senare under februari meddelar SFP vilka representanter för partiet som kommer att medverka i de olika organen.

Henrik Wickström till andra vice ordförande i styrelsen för Västra Nylands välfärdsområde

Svenska folkpartiet gjorde i Västra Nylands välfärdsområde ett mycket gott val och blev det tredje största partiet med 12 invalda. SFP:s röstkung Henrik Wickström siktar nu efter det enorma stöd han fick i valet på en plats inom styrelsepresidiet. Wickström fick tredje mest röster i hela landet med totalt 5865 antal röster. Som resultat från de politiska förhandlingarna mellan de politiska partierna i västra Nyland kommer SFP att få andra vice ordförandeposten i styrelsen.

Läs föregående artikel

Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp i Österbottens välfärdsområde samlades till sitt första möte

Svenska folkpartiets nyvalda ledamöter i Österbottens välfärdsområdes fullmäktige samlades till sitt första möte på måndag kväll. Gruppen valde Patrick Ragnäs till tillfällig gruppordförande under de politiska platsförhandlingarna. Till tillfälliga viceordföranden valdes Maria Palm och Johan Kullas.

Läs följande artikel