Henriksson: Arbetet för riksåttan gav resultat

– Jag gläder mig stort över att riksåttans utmanande situation äntligen tas på allvar. Vi är många som har känt osäkerhet på grund av att underlaget är opålitligt och sikten otillräcklig, säger SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Vinterunderhållet av riksväg 8 klassas upp hela vägen från Vasa till Karleby till nivå 1s. Uppklassningen innebär att det redan från och med första mars kan synas bättre underhåll av vägen. Tidigare har enbart delar av vägen varit på nivå 1s.

– Den senaste tiden har arbetet för riksåttan skett på bred front och nu har det givit resultat. Jag vill varmt tacka för samarbetet med handelskammaren, transportföretagarna, Trafikverket och speciellt trafikanterna samt mina riksdagskollegor. Utan samarbete i frågan skulle uppklassningen inte ha lyckats. Riksåttan är något av en livsnerv för näringslivet och invånarna i Österbotten, säger Henriksson.

Enligt Trafikverkets definition av klasserna för vägunderhåll så är status 1 ”normalt alltid bar”. Men klass 1s medför ”försnabbade åtgärder” vid snöfall, isbildande regn eller snömodd.

Vilken är regeringens EU-politik?

Regeringens tvetydiga budskap i EU-politiken riskerar att skapa förvirring på den internationella arenan, säger europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs föregående artikel

Regeringen måste tillgodose de språkliga rättigheterna

Tyvärr har den sittande regeringen gått i fel riktning då de gäller de språkliga rättigheterna och i flera fall gjort det svårare att rekrytera personal som kan erbjuda service på svenska, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.

Läs följande artikel