Vilken är regeringens EU-politik?

Regeringens tvetydiga budskap i EU-politiken riskerar att skapa förvirring på den internationella arenan, säger europaparlamentariker Nils Torvalds.

På en presskonferens den 14.2 konstaterade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och kommissionär Gunther Oettinger att EU behöver en stabil budget. De presenterade också stora satsningar inför den uppkommande fleråriga budgetramen: på säkerhet och försvar, motverkandet av klimatförändringen och som ett konkret exempel utökade medel för EU:s Erasmus samt utbytesprogrammet för att öka på internationaliseringen och mobiliteten bland unga.

Statsminister Sipilä har tidigare sagt att Finland ska föra en aktiv EU-politik och ha en betydelsefull roll i unionen. Samtidigt meddelar Europaminister Sampo Terho att det bör skäras ner i EU:s budget och vissa institutioner borde läggas ned. Idag signalerar regeringen en beredskap på att höja EU:s budget. Budskapen riskerar skapa en stor förvirring på den internationella arenan kring Finlands linje i EU-frågor.

– De budskap som regeringen för fram är väldigt förvirrande och otydliga. Hur vill regeringen egentligen ha det? Vad är egentligen statsministerns vision för EU-samarbetet?, undrar Torvalds.

– Ett sådant här av och an-signalerande är inte acceptabelt. Vi lever just nu i en tid när det framtida EU formas och vi behöver tydlighet och klara prioriteringar mer än någonsin. Medan Juncker och Oettinger presenterar sina framtidsvisioner verkar regeringen mest ägna sig åt utspel som spretar åt olika håll. Vi måste se till att prioritera också andra delar av EU budgeten än jordbrukspolitiken och sammanhållningsfonderna. De ser bakåt, medan det nu är dags att titta lite framåt, säger Torvalds.

För tillfället manglas den Europeiska unionens fleråriga budgetram (Multiannual Financial Framework) för 2021 framåt. Kommissionen presenterar sitt förslag på budgetram i början av maj.

Landskapsreformen är bara början

Den kommunala verkligheten kommer att förändras radikalt, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander

Läs föregående artikel

Henriksson: Arbetet för riksåttan gav resultat

– Jag gläder mig stort över att riksåttans utmanande situation äntligen tas på allvar. Vi är många som har känt osäkerhet på grund av att underlaget är opålitligt och sikten otillräcklig, säger SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Läs följande artikel