SFP efterlyser enighet om spelregler

SFP föreslår att partierna enas om att sittande riksdagsledamöter inte ställer upp i landskapsval.

– Samma personer borde inte delta på tre olika nivåer i politiskt beslutsfattande. Ur demokratisk synvinkel är det inte klokt att vara med på lokal nivå, riksnivå och dessutom på mellannivå i landskapet. Ingen politiker kan vara så oersättlig, säger gruppordförande Stefan Wallin.

– Jag har initierat en diskussion om detta med mina partiordförandekolleger. Vi hoppas vi får stöd för vår tanke från de andra partierna, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Enligt Henriksson är landskapsvalet tidtabell, val i slutet av oktober, onödigt stram.

– Om vi ska ha landskap bör de ha äkta självstyre och till den delen bör lagförslaget utvecklas. Därför är det onödigt att driva igenom lagstiftningen med en så pressad tidtabell som man nu gör. Valet kunde med fördel hållas våren 2019, i samband med riksdagsvalet, säger hon.

Däremot tar SFP avstånd från Centerns förslag att kombinera riksdagsvalet och EU-valet. Det finns inga skäl att förlänga den nuvarande riksdagens och regeringens mandatperiod.

Henriksson: Det behövs mer morot än piska i aktiveringsmodellen

Regeringens interna gräl ledde till att tilltron till reformen gick upp i rök.

Läs föregående artikel

Wallin ställer inte upp i riksdagsvalet 2019 i Egentliga Finlands valkrets

Riksdagsledamot Stefan Wallin från Åbo står inte till förfogande som kandidat i Egentliga Finlands valkrets i riksdagsvalet 2019.

Läs följande artikel