Henriksson: folket har rätt till kvalitet i lagberedningsarbetet

Regeringen bör ta kritiken om att lagberedningen inte håller tillräckligt hög standard på allvar, säger gruppordförande Anna-Maja Henriksson.

Henriksson uttalade sig i riksdagen på tisdagen under interpellationsdebatten om öppenheten och korrektheten i finansministeriets lagberedning.

– Frågan handlar inte enbart om en felsägning inför plenum, utan om hur hela beredningsprocessen har gått till. Varje tjänsteman och enskild minister samt i slutändan hela regeringen, måste ta till sig av den kritik som nu framförts och ha beredskap att ändra sina arbetsmetoder så att de lagförslag som härefter kommer till riksdagen uppfyller kraven på god lagberedning.

Henriksson efterlyser bättre konsekvensbedömning och mera tid för lagberedningsprocessen.

– Regeringen sätter snäva tidtabeller som gör god lagberedning omöjlig. Man kan ta pensionärernas bostadsbidrag som ett exempel: regeringen drog som känt tillbaka nedskärningsförslaget – vilket i sig var klokt – men på mindre än en vecka skrevs paragraferna om. Fanns det tillräckligt med tid att höra den som berörs?

Enligt Henriksson borde man, som förr, tillsätta breda kommittéer som gör ett gediget förarbete inför större reformer.

– Vi behöver bättre kvalitet i lagberedningsarbetet. Det har riksdagen och Finland folk rätt att vänta sig.

Haglund och Nylander: Regeringen bör ta tydligt ställning till gatupatruller

Carl Haglund och riksdagsledamot Mikaela Nylander frågar regeringen i ett skriftligt spörsmål vilken dess ställning till gatupatrullsverksamheten är, och vilka åtgärder tänker vidta gällande gatupatruller.

Läs följande artikel