Haglund och Nylander: Regeringen bör ta tydligt ställning till gatupatruller

Carl Haglund och riksdagsledamot Mikaela Nylander frågar regeringen i ett skriftligt spörsmål vilken dess ställning till gatupatrullsverksamheten är, och vilka åtgärder tänker vidta gällande gatupatruller.

– Inom regeringen tycks det finnas delvis motstridiga åsikter gällande gatupatrullernas verksamhet. Inrikesminister Orpos ståndpunkt var klar och välkommen, men justitieminister Lindströms är däremot tolkningsbar. I Finland upprätthålls och övervakas den allmänna ordningen av den offentliga makten. d.v.s. i det här fallet polisen. Gatupatrullsverksamhet kan lätt leda till våld och att lagen tas i egna händer. Därför skulle det vara helt nödvändigt att regeringen nu entydigt konstaterar detta, så att det inte längre finns utrymme för tolkningar, konstaterar Haglund.

– Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen konstaterar att talkoliknande frivilligverksamhet kan understödas. Det kan man hålla med om till den mån att det talkoarbete som exempelvis görs av ungdomsarbetare och föräldrar ute på våra gator för att stöda unga på veckoslut och nätter är välkommet för att det stärker allas känsla av trygghet och säkerhet. Gatupartuller som Odins soldater skapar däremot förvirring, rädsla och känsla av otrygghet för många grupper i vårt samhälle och kan därför inte accepteras, anser Nylander.

Tilläggsinformation:

Carl Haglund, SFP:s partiordförande, riksdagsledamot050 521 7379

Mikaela Nylander, riksdagsledamot 0505113029

Henriksson: folket har rätt till kvalitet i lagberedningsarbetet

Regeringen bör ta kritiken om att lagberedningen inte håller tillräckligt hög standard på allvar, säger gruppordförande Anna-Maja Henriksson.

Läs föregående artikel

Statsministern bör tydligt ta avstånd från gatupatrullerna

Carl Haglund och Ville Niinistö: Regeringen måste visa ledarskap. Statsministern bör tydligt ta avstånd från gatupatrullerna

Läs följande artikel