Henriksson: Frontveteranerna måste få den rehabilitering de behöver

I pengar mätt är det är en liten uppoffring i jämförelse med den tacksamhetsskuld vi alla känner inför frontveteranerna.

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson anser att alla frontveteraner bör få den rehabilitering de behöver. Henriksson talade då Krigsveteranveckan inleddes i Vasa på lördagen.

− Till veteranernas kanske sista aftonupprop måste samhället komma med ett svar. Jag anser att det måste hittas finansiering så att varje kvarlevande frontveteran får den rehabilitering och de öppna tjänster som de behöver. I pengar mätt är det är en liten uppoffring i jämförelse med den tacksamhetsskuld vi alla känner inför frontveteranerna, säger Henriksson.

I sitt tal betonade Henriksson också betydelsen av den allmänna värnplikten.

− Finland måste hålla fast vid en trovärdig försvarsförmåga också framöver. Och försvarsviljan bör bibehållas på en hög nivå. Den allmänna värnplikten är och förblir ryggraden i vårt försvar.

Henriksson höll festtalet i Vasa då den 52:a Krigsveteranveckan öppnades. Samtidigt firade Vasa krigsveterandistrikt sitt 50-årsjubileum.

Ministern lovar inget nytt om vargen

Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att hålla vargstammen under kontroll och öka medborgarnas säkerhet? Det frågade SFP av regeringen i ett skriftligt spörsmål.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Inför vård- och landskapsreformen stegvis

Nu vill regeringen genomföra landskapsreformen - det självständiga Finlands största reform - över en natt, i hela landet. Detta trots att det finns uppenbara problem i lagstiftningen och trots att hela lagpaketets stöd är mycket svagt.

Läs följande artikel