Adlercreutz: Inför vård- och landskapsreformen stegvis

Nu vill regeringen genomföra landskapsreformen – det självständiga Finlands största reform – över en natt, i hela landet. Detta trots att det finns uppenbara problem i lagstiftningen och trots att hela lagpaketets stöd är mycket svagt.

”Vi måste göra som vi gjorde när grundskolan infördes,  genomföra landskapsreformen stegvis, en region i taget. Det tycker Anders Adlercreutz, riksdagsledamot och viceordförande för SFP. 

 

”Grundskolan är en av våra största framgångssagor. Men den infördes över en lång tidsperiod, på ett lyckat sätt. Nu vill regeringen genomföra landskapsreformen – det självständiga Finlands största reform – över en natt, i hela landet. Detta trots att det finns uppenbara  problem i lagstiftningen och trots att hela lagpaketets stöd är mycket svagt”

 

Minister Vehviläinen har i flera uttalanden konstaterat, att reformens resultat beror på hur den genomförs i landskapen. 

 

”Det tyder på att de regeringen ser problemen. Men samtidigt flyr regeringen sitt ansvar. Om regeringen vill hålla fast i sin av politiska skäl forcerade tidtabell är det minsta man kan kräva att vi åtminstone går in för en stegvis implementering, landskap för landskap, så att vi kan lära oss på vägen.  Annars är risken stor för att vi gör dyra misstag”, säger Adlercreutz

 

Juha Sipilä har talat varmt för införandet av en försökskultur. 

 

”Då måste försöken också analyseras. Som bäst pågår försök med valfrihet i landet. Samtidigt har vi redan en lagproposition i riksdagen. Låt oss först analysera vad vi lärt oss. Och sedan genomföra en balanserad social- och hälsovårdsreform stegvis i hela landet. En reform som svarar på de utmaningar vi har.”

Henriksson: Frontveteranerna måste få den rehabilitering de behöver

I pengar mätt är det är en liten uppoffring i jämförelse med den tacksamhetsskuld vi alla känner inför frontveteranerna.

Läs föregående artikel

Se över matartrafiken och anslutningsparkeringen

HRT och kommunerna måste samarbeta för ett bra slutresultat för pendlarna anser Svenska folkpartiet i Nyland.

Läs följande artikel