Henriksson: Höj hushållsavdraget

En höjning av hushållsavdraget är en åtgärd som direkt gynnar en höjning av sysselsättningen och dessutom skulle motverka den grå ekonomin, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

– Vi vet att de nationella åtgärderna för att förbättra sysselsättningen inte räcker till för att uppnå regeringens målsättning på en sysselsättningsgrad på 72 procent. I vårt nuvarande sysselsättningsläge behövs en bredd av olika åtgärder för att förbättra situationen, säger Henriksson.

– Det är bara genom nya jobb och att fler jobbar som vi kan förbättra vår statsekonomi. En höjning av hushållsavdraget skulle leda till att det uppstår fler företag, som i sig är betydelsefullt eftersom vi vet att det främst är i små- och medelstora företag som de nya jobben uppstår.

Höjningen av avdraget skulle speciellt stöda kvinnor. Hushållsavdraget är ett gott exempel på en avdragsform som bidrar till skatteintäkter. En höjning av hushållsavdraget är en del av SFP:s åtgärdsprogram för att höja sysselsättningen. Maximibeloppet för hushållsavdrag per kalenderår är i dag 2 400 euro per person.

Kritiken mot den utrikespolitiska forskningen luktar nyfinlandisering

Kritiken mot den utrikespolitiska forskningen i Finland känns som en unken fläkt från 1970-talet. En del debattörer försöker synbarligen tysta eller åtminstone styra den oberoende forskning som analyserar Ryssland.

Läs föregående artikel

Oacceptabelt att utvisa offer för människohandel

Idag publicerade människohandelsrapportören en mellanrapport kring Migrationsverkets behandling av uppehållstillstånd för offer för människohandel.

Läs följande artikel