Henriksson kräver ny behandling

Det fanns betydande felaktigheter om Vasa centralsjukhus i Social- och hälsovårdsministeriets sista tilläggsutredning till grundlagsutskottet i behandlingen av jourreformen.

Därför kräver SFP:s partiordförande och medlemmen i grundlagsutskottet Anna-Maja Henriksson att saken behandlas på nytt i grundlagsutskottet.

– Det är oerhört att ministeriet presenterar uppgifter i grundlagsutskottet som inte håller streck. Det som gör det ytterst graverande är att de felaktiga uppgifterna i tilläggsutredningen kom att ha en direkt effekt på grundlagsutskottets avgörande, säger Henriksson.

Ledande överläkare vid Vasa centralsjukhus Auvo Rauhala har i en promemoria på åtta sidor påvisat felen i Social- och hälsovårdsministeriets tilläggsutredning.

– Den visar att väsentlig information för grundlagsutskottets beslut var felaktig. Nu forceras behandlingen av jourreformen. Behandlingen måste ändå omedelbart tas på nytt i grundlagsutskottet om Finland alls ska kunna kallas för en rättsstat. Situationen är akut, säger Henriksson.

Total nonchalans av språkhänsyn och förnuft

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott satte tummen ned för fulljour både i Seinäjoki och i Vasa. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi föreslog att utskottet skulle omfatta den så kallade 12+1-modellen, men förslaget förkastades med rösterna 8 mot 7.

Läs föregående artikel

Var är de strategiska åtgärderna i budgeten?

Statsbudgeten för 2017 debatteras idag i riksdagen. I sitt regeringsprogram proklamerar regeringen olika strategiska åtgärder för att höja sysselsättningsgraden och stärka tillväxten. Tyvärr lyser dock dessa med sin frånvaro i budgetförslaget.

Läs följande artikel