Henriksson: Ofattbart säga nej till ett extra mandat i Europaparlamentet

Finland erbjuds en extra plats i Europaparlamentet, men regeringen vill inte ha den.

Att regeringen valt att säga nej tack till ett extra EU-mandat för Finland till följd av Brexit ter sig obegripligt. Det säger Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson.

– Åtminstone är det inte ett uttryck för en aktivare EU-politik som även statsministern säger sig eftersträva. Med det extra mandatet skulle även Ålands representation i unionen kunna lösas. Hur är det ens möjligt att regeringen har satt tummen ned för ett fjortonde mandat, förundrade sig Henriksson i riksmötets öppningsdebatt på onsdagen.

Enligt Henriksson kan regeringens handlingskraft i allt högre grad ifrågasättas på grund av familjeledighetstvisten.

– Regeringen skjuter i sank reformen av familjeledigheterna – en reform som alla väntar på – och fortsätter med oförminskad styrka att genomdriva landskapsreformen som bara få är entusiastiska över. Här är prioriteringen fel.

– Vi behöver en reform av familjeledigheten som underlättar livspusslet med sammanjämkning av arbete och familjeliv, som minskar på löne- och pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män, samt som förbättrar kvinnors möjligheter till sysselsättning och involverar papporna i högre grad, säger Henriksson.

Hellre föräldraledighetsreform än landskapsreform

Som alltid efter ett misslyckande försöker man hitta de skyldiga. Det är en onödig diskussion. Jag tror att Saarikko och Samlingspartiet ville ha en reform. Tydligen stupade det på ideologiska skillnader, säger Adlercreutz.

Läs föregående artikel

Nylander: Bestraffa inte studerande som jobbar

Paradoxalt nog har studiestödets inkomstgränser inte höjts trots att nuvarande regering har skurit hårt i studiestödet.

Läs följande artikel