Hellre föräldraledighetsreform än landskapsreform

Som alltid efter ett misslyckande försöker man hitta de skyldiga. Det är en onödig diskussion. Jag tror att Saarikko och Samlingspartiet ville ha en reform. Tydligen stupade det på ideologiska skillnader, säger Adlercreutz.

Juha Sipilä meddelade på måndagskvällen att det inte blir någon föräldraledighetsreform under denna valperiod. Detta trots att expertisen är enig om att den hade behövts.

− Det är synd. Och samtidigt lite oväntat. Jag tolkade veckoslutets diskussioner i offentligheten mellan Centern och Samlingspartiet som så, att båda inser att en reform behövs, att båda är villiga att förhandla, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz, SFP:s vice ordförande.

− Som alltid efter ett misslyckande försöker man inom regeringen – och utanför den – hitta de skyldiga. Det är egentligen en onödig diskussion. Jag tror att omsorgsminister Annika Saarikko ville ha en reform. Jag tror att Samlingspartiet ville ha en reform. Tydligen stupade det hela på ideologiska skillnader, säger Adlercreutz.

Föräldraledighetsreformen har varit en svår nöt för regeringen. En reform fanns inte med i regeringsprogrammet och Sannfinländarna var mycket bestämda i sitt motstånd till förändringar i föräldraledigheterna.

− Säkert är, att om inte regeringen låtit Sannfinländarna och Blå Framtid torpedera reformen i drygt två års tid hade vi nu kommit längre. Då kunde vi ha haft en reform idag. Och om man frågar oss riksdagsledamöter vilken reform vi hellre vill ha – landskapsreformen eller föräldraledighetsreformen – skulle säkert den senare vinna överlägset. Trots det är det antagligen den förra som förverkligas. Och det vinner ingen på, säger Adlercreutz.

Finland kan inte stänga öronen för UNHCR

Nu är det inte läge att slå ifrån sig och gömma sig bakom att FN:s organ bara kan ge rekommendationer. Nu är det dags att se sanningen i vitögat och inse att asylpolitiken behöver en kursändring, säger SFP:s riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Läs föregående artikel

Henriksson: Ofattbart säga nej till ett extra mandat i Europaparlamentet

Finland erbjuds en extra plats i Europaparlamentet, men regeringen vill inte ha den.

Läs följande artikel