Nylander: Bestraffa inte studerande som jobbar

Paradoxalt nog har studiestödets inkomstgränser inte höjts trots att nuvarande regering har skurit hårt i studiestödet.

Enligt Yles nyheter tvingas närapå 35 000 studerande att betala tillbaka studiestöd på sammanlagt över 45 miljoner euro från år 2016. Årligen används ett stort antal onödiga arbetstimmar till studiestödets återbetalningsbyråkrati.

 

– Paradoxalt nog har studiestödets inkomstgränser inte höjts trots att nuvarande regering har skurit hårt i studiestödet.Studerandes behov av att jobba vid sidan av studierna ökar alltså, men sedan kan de inte försörja sig utan sanktioner. Studerandena förutsätts försörja sig i allt högre grad med hjälp av lån, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

 

– Arbetserfarenhet under studietiden är en viktig kontakt till arbetslivet som underlättar den nyutexaminerades övergång till arbetslivet. Också därför bör inkomstgränserna för studiestödet höjas, säger Nylander.

Svenska riksdagsgruppen har i sin skuggbudget föreslagit att studiestödets inkomstgränser höjs med 50 procent.

Henriksson: Ofattbart säga nej till ett extra mandat i Europaparlamentet

Finland erbjuds en extra plats i Europaparlamentet, men regeringen vill inte ha den.

Läs föregående artikel

Landskapsreformen är bara början

Den kommunala verkligheten kommer att förändras radikalt, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander

Läs följande artikel