Holmäng: Vi fostrar framtidens föräldrar

Idag firar vi Barnkonventionens dag och årets tema är ”Barnets rätt till framtiden”. Barnens rätt till framtid ska gälla i alla samhällen, vara oberoende av kultur, religion eller andra särdrag.

Barnkonventionen uttrycker barns rätt att bli hörda; Barnets bästa prioriteras och barnets åsikter ska beaktas i allt beslutsfattande. I våra kommuner kan vi alla bidra till att barnens röst hörs, till exempel genom modeller som definierar en barnvänlig kommun. Flera modeller baserar sig på FN:s konvention om barnens rättigheter.

Årets tema färgas delvis av barnens och ungas oro för klimatförändringen. Här har vi som vuxna ett betydande ansvar: Att skapa en tryggare och friskare miljö som barn kan växa upp i. I våra kommuner behöver vi låta barn och unga höras i frågor som behandlar vår miljö och vårt klimat. Genom att låta barn ta plats i kommunen, bidrar vi till en starkare tro på att vi tillsammans skapar en bättre värld som sporrar drömmar och framtidsvisioner.

Alla vuxna bär ett ansvar för att våra barn ska kunna leva, drömma och tro på en framtid. Men för att barn ska kunna leva och må bra, behöver vi också åtgärda tjänster som vi idag ser att inte fungerar. Möjligheten till stöd och hjälp för såväl barnfamiljer som unga vuxna behöver förbättras. Vi som vuxna vet att vi till en stor del präglas av vår barndom och därför behöver vi trygga miljön för de barn som växer upp idag. Framförallt behöver vi satsa på stödtjänster för barn som växer upp under destruktiva familjeförhållanden. Det betyder även att vi behöver satsa på att förebygga och stärka våra tjänster till blivande och nyblivna föräldrar. Det är idag vi fostrar framtidens föräldrar.

Jag önskar innerligt att varje barn ska få känna sitt värde. Det finns barn som inte gör det och som inte ens orkar tycka om sig själva. För dessa barn är det ännu viktigare att vi vuxna stannar upp, ser dem, och visar att det finns en hoppfull framtid även för dem.

Barnkonventionen är ett viktigt rättesnöre för oss alla att hämta idéer och bränsle ur. Även om vi som vuxna inte är föräldrar eller arbetar direkt med barn och unga, kan vi trots allt spela en viktig roll för de barn och unga vi möter i olika sammanhang. Om alla vuxna beslöt sig för att se varje barn de möter, visa intresse för deras tankar och känslor, så skulle fler barn utveckla en god självkänsla och våra vuxna liv skulle dessutom berikas med nya viktiga dimensioner och perspektiv. Barn kan lära oss så mycket. Att lyssna till barnens åsikt gör oss vuxna klokare och bidrar till att vi kan fatta förnuftiga beslut.

 

Johanna Holmäng, kretsordförande
SFP i Österbotten

Thomas Blomqvist: Välkommet extra stöd till drabbade kommuner

Statsrådet beslöt i dag bevilja vissa kommuner ett förhöjt behovsprövat stöd av statsandelarna. Stödet på sammanlagt 60 miljoner euro beviljades till 66 kommuner.

Läs föregående artikel

Henriksson om lagändring gällande olaga hot: Ett viktigt steg i att bekämpa riktade trakasserier

Trakasserier och hot mot olika yrkesgrupper har ökat under den senaste tiden. Regeringen gav denna vecka ett förslag om att ändra strafflagen så att olaga hot hör under allmänt åtal om gärningen riktas mot en person på grund av hans eller hennes arbetsuppgift eller offentliga förtroendeuppdrag. Det handlar bland annat om olaga hot som riktar sig mot personal inom vårdbranschen och kundbetjäning, men också politiker, journalister, forskare, domare och åklagare. Förslaget har beretts på justitieministeriet under justitieminister Henrikssons ledning.

Läs följande artikel