Henriksson: Öppna Borgå BB igen

Nyheten om att verksamheten på Barnmorskeinstitutet i Helsingfors upphör med omedelbar verkan väcker många frågor.

Enligt HNS har problemen med inomhusluften har varit kända en längre tid och flera åtgärder har tagits för att råda bot på situationen. Omfattningen av skadorna uppdagades ändå först nu.

– Varför tvingade man igenom stängningen av Borgå BB om man vetat om problemen på Barnmorskeinstitutet en längre tid? Fanns det ingen plan B? Det här visar att också de stora enheterna är sårbara, för att inte tala om bristande kommunikation inom HNS, sade SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson på SFP i Nylands kretsmöte idag.

Henriksson konstaterade att det nu är läge för att öppna Borgå BB igen. Det skulle enkelt lösa en del av problemen. En mer långsiktig lösning kunde vara att också öppna upp BB i Raseborg, som stängdes i juni 2010.

– Har man kunnat föda i Borgå för fem månader sen går det nog att omorganisera verksamheten så att man med ganska snabb tidtabell kan fortsätta föda där igen. Det har varit mycket ogenomtänkt att stänga de mindre BB:na och lägga alla ägg i en korg.

Adlercreutz ställer upp för omval


Svenska folkpartiets vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz ställer upp för omval på partidagen i juni.

Läs föregående artikel

Resolution från SFP i Nylands kretsmöte den 27.4.2017


Resolution antagen på SFP i Nylands kretsmöte i Ingå 27.4.

Läs följande artikel