Henriksson oroad över polisens resurser

Polisens otillräckliga resurser har lett till en ohållbar situation som har tillåtits pågå för länge. Nu behövs en verklig vilja av regeringen för att åtgärda problematiken, säger SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

– I till exempel Österbotten rapporteras om en ökad mängd våldsbrott, vilket ytterligare förvärrar situationen. I Österbotten har man också haft svårt att hitta brottsutredare på grund av den låga lönenivån och stora arbetsbördan. De få som söker polisjobb lockas mera av fältarbete än av ett jobb som utredare. Det handlar ett grundläggande problem som vi inte får blunda för, säger Henriksson.

I Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten konstateras att många brott blir outredda på grund av resursbristen på flera håll i landet.

– Den otillräckliga resurseringen leder bland annat till långa behandlingstider och hotar medborgarnas rättssäkerhet och trygghetskänsla. Regeringen måste ta detta problem på allvar, säger Henriksson.

– Resursbristen försvårar det jämlika bemötandet av medborgarna, då vissa fall prioriteras lägre eftersom polisen inte hinner med allt. Även mindre förseelser bör utredas – och polisens närvaro i samhället är viktig i preventivt syfte, säger Henriksson.

Anna-Maja Henriksson har lämnat in ett skriftligt spörsmål där hon frågar vad regeringen tänker göra för att trygga polisens resurser och se till att fler personer söker tjänster som brottsutredare.

Henriksson: 18, 12 eller 5 landskap?

Päivi Nerg, ledande tjänsteman för vård- och landskapsreformen, säger i en intervju i Maaseudun Tulevaisuus (25.7.2018) att färre landskap är att föredra framom det nu planerade antalet.

Läs föregående artikel

Var blev satsningarna på jordbruket, klimatet och utbildningen?

Vi måste klart markera att vi vill ha en inhemsk livsmedelsproduktion också i fortsättningen, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson om budgetförslaget.

Läs följande artikel