Henriksson: Pääministerin tulisi ottaa kokonaisvastuu maamme kaksikielisyyden edistämisestä

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson uppmanar statsrådets kansli och i sista hand statsminister Juha Sipilä att ta helhetsansvaret för främjandet av vårt lands tvåspråkighet.

Enligt Henriksson görs det på många håll ett bra arbete för att främja nationalspråken, men ingen bär helhetsansvaret för tillfället.

– Det största problemet är att ingen verkar ha helhetsansvaret för främjandet av våra nationalspråk eller viljan att ta detta ansvar. Nationalspråksstrategin som gavs förra valperioden skulle vara en bra grund för detta arbete. Men nu behövs politisk vilja för att förverkliga den. Jag hoppas att statsministern skulle visa vägen här, säger Anna-Maja Henriksson.

Enligt Henriksson är diskussionen om det språkliga rättigheterna mycket aktuell nu, då regeringen bereder vård- och landskapsreformen.

– Social- och hälsovården hör till de områden där behovet att få service på sitt eget modersmål är helt centralt. Jag är mycket oroad över hur regeringen nu beaktar de språkliga rättigheterna i beredningen av vårdreformen.

Anna-Maja Henriksson talade i dag på Finlandiahuset i samband med seminariet Finland 100 & rättsstaten som ordnades av justitieministeriet.

SFP presenterade sin skuggbudget

Mer i handen för hushållen, mental hälsa viktig prioritet, slopad arvs- och gåvoskatt för företag

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Finland tacklar falsk information om vaccin med hjälp av spel

Det ökande vaccinmotståndet har blivit ett hot att ta på allvar. Också här kan digitaliseringen hjälpa till.

Läs följande artikel