SFP presenterade sin skuggbudget

Mer i handen för hushållen, mental hälsa viktig prioritet, slopad arvs- och gåvoskatt för företag

Inkomsttagaren bör få mer pengar i handen. Finland behöver dessutom ett nationellt program för mental hälsa och en reform av familjeledigheterna som ökar pappornas insatser för att sköta barnen när de är små. Det skulle skapa en ny dynamik som förnyar och ökar jämställdheten i arbetslivet.

Det är några av de centrala ingredienserna i Svenska riksdagsgruppens och SFP:s alternativa budget 2018.

– Vår skuggbudget visar att genom rätt prioriteringar kan vi genomföra de reformer som vårt samhälle behöver. Människor förväntar sig mer optimistiska signaler av oss beslutsfattare. Vi har ritningarna för en ordentlig reform av familjeledigheterna där flexibiliteten ökar och pappornas roll blir större, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

– Mental ohälsa är en annan sak som det inte mera går att tiga om, utan saken kräver klara åtgärder. Här föreslår vi ett nationellt program, säger hon.

Regeringen har inte lyckats med sitt sysselsättningsmål. SFP anser att ambitionsnivån är för låg. Den alternativa budgeten innehåller flera konkreta förslag som kan höja sysselsättningsgraden till 75–80 procent. De nya arbetsplatserna skapas framför allt i de små och medelstora företagen. SFP föreslår att arvs- och gåvoskatten helt slopas för generationsväxlingar i företag.

– Vi har också skissat upp en skatteväxling som sänker skatten på arbete, höjer momsen en aning och ger vanliga inkomsttagare mer i handen. Med större disponibla inkomster i hushållen stimuleras konsumtionen och därmed hela ekonomin. Ingen kan heller klandra vår modell för att öka inkomstskillnaderna. Tvärtom, vår skattesänkningsmodell gynnar också de lägsta inkomstklasserna då vi samtidigt höjer garantipensionen, folkpensionen, studiestödet och barnbidragets ensamförsörjartillägg, säger gruppordförande Stefan Wallin.

Läs SFP:s och Svenska riksdagsgruppens alternativa budget här.

Torvalds: Direktivet för förnybar energi ett steg närmare målet

Sent på måndagskvällen röstade miljöutskottet om RED II, direktivet för förnybar energi, som är en uppdatering av det befintliga förnybarhetsdirektivet.

Läs föregående artikel

Henriksson: Pääministerin tulisi ottaa kokonaisvastuu maamme kaksikielisyyden edistämisestä

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson uppmanar statsrådets kansli och i sista hand statsminister Juha Sipilä att ta helhetsansvaret för främjandet av vårt lands tvåspråkighet.

Läs följande artikel