Henriksson välkomnar beslutet om Pixne

Kårkullas fullmäktige träffades idag och gjorde det rätta beslutet att låta verksamheten vid Pixne-kliniken fortsätta. Styrelsen hade föreslagit en nedläggning vid årsskiftet.

Pixne-kliniken i Malax upprätthålls av Kårkulla och är det enda stället som erbjuder anstaltsvård för missbrukare på svenska i Finland.

– Det råder en stor enighet om att den vård Pixne-kliniken erbjuder behövs. Jag är tacksam över SFP:s aktiva roll i Kårkullas fullmäktige som nu ger Kårkullas styrelse och ägarkommunerna ett halvt år att arbeta fram en hållbar lösning, säger Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson.

Trots att kommunerna idag kan välja bland flera alternativ till hur man sköter missbrukarvård är anstaltsvård ett alternativ som måste finnas kvar. Det kräver i sin tur åtgärder. Kommunernas ekonomiska situation får inte riskera nödvändig vård på svenska i Finland.

– Vi måste också överväga alla modeller. De ekonomiska realiteterna i kommunerna får inte leda till beslut som riskerar montera ner vård på svenska.

SFP i Helsingfors: Egen borgmästarkandidat målsättningen

SFP i Helsingfors fastslog på sitt möte igår att kretsen ämnar utse en egen kandidat till posten som Helsingfors borgmästare.

Läs föregående artikel

Ensamförsörjare får inte bestraffas

Största delen av de familjer som får utkomststöd är ensamförsörjarfamiljer. Enligt vår nuvarande lagstiftning beaktas barnbidraget i sin helhet då utkomststödets storlek fastställs.

Läs följande artikel