SFP i Helsingfors: Egen borgmästarkandidat målsättningen

SFP i Helsingfors fastslog på sitt möte igår att kretsen ämnar utse en egen kandidat till posten som Helsingfors borgmästare.

Kretsorförande Cecilia Ehrnrooth påpekar vikten av aktivt deltagande i utvecklandet av Helsingfors politik och förvaltning.

– Vi jobbar hårt med kandidatnomineringen inför kommunalvalet, och den positiva anda som nu syns hos alla våra aktiva visar att vi har alla möjligheter att knipa det sjätte mandatet. Att nominera en borgmästarkandidat är därför ett självklart steg för oss.

Borgmästarkandidaten utses och nomineras av kretsstyrelsen under senhösten. Borgmästaren väljs efter kommunalvalet i april 2017. Kandidatnomineringen för kommunalvalet pågår till slutet av februari.

Tilläggsinformation: Kretsordförande Cecilia Ehrnrooth 050 331 0244

Kontaktchef Anna Strömberg 050 555 4607 

Regeringen motarbetar sitt eget spetsprojekt

Ett av regeringens egna spetsprojekt har som målsättning att främja användningen och exporten av rena, inhemska livsmedel samt av fiskbestånden och vattenresurserna.

Läs föregående artikel

Henriksson välkomnar beslutet om Pixne

Kårkullas fullmäktige träffades idag och gjorde det rätta beslutet att låta verksamheten vid Pixne-kliniken fortsätta. Styrelsen hade föreslagit en nedläggning vid årsskiftet.

Läs följande artikel