Missbruk och beroende av rusmedel är ett omfattande och dyrt problem i det finländska samhället. SFP arbetar för förebyggande åtgärder för att tackla missbruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak och spel – speciellt bland unga.
Samhället måste reagera snabbare då missbruk uppdagas. Inom varje kommun bör det finnas praktisk möjlighet till vård omgående då en missbrukare söker hjälp. Eftersom narkotikamissbruket ofta är brottsrelaterat är polisens samarbete med de sociala myndigheterna av avgörande betydelse. Därtill är det viktigt att unga svenskspråkiga missbrukare erbjudas vård på svenska utan att de specifikt behöver be om att få den.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »

Wickström: Världens lyckligaste land får inte vända ryggen åt växande drogproblem

Henrik Wickström, vice ordförande för Svenska folkpartiet och riksdagsledamot, är oroad över det växande antalet narkotikarelaterade dödsfall i Finland. År 2021 dog ca. 290 personer av narkotikarelaterade orsaker i Finland. Igår rapporterade Diakonissanstalten att Finland redan är världsledande när det gäller narkotikarelaterade dödsfall bland personer under 25 år.

Vad handlar välfärdsområdesvalet egentligen om, Bimba?

Soteval, landskapsval, regionval, välfärdsområdesval – det länge omtalade välfärdsområdesvalet har burit många namn – men vad är det egentligen vi röstar om i valet den 23 januari 2022? Vi vänder oss till SFP:s representant i social- och hälsovårdsutskottet, Veronica ”Bimba” Rehn-Kivi.