Missbruk och beroende av rusmedel är ett omfattande och dyrt problem i det finländska samhället. SFP arbetar för förebyggande åtgärder för att tackla missbruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak och spel – speciellt bland unga.
Samhället måste reagera snabbare då missbruk uppdagas. Inom varje kommun bör det finnas praktisk möjlighet till vård omgående då en missbrukare söker hjälp. Eftersom narkotikamissbruket ofta är brottsrelaterat är polisens samarbete med de sociala myndigheterna av avgörande betydelse. Därtill är det viktigt att unga svenskspråkiga missbrukare erbjudas vård på svenska utan att de specifikt behöver be om att få den.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »