I motsats till regeringens planer anser vi att socialvården som inbegriper grundläggande socialvård, missbrukarvård, barnskydd och äldreomsorg bör förbli kommunens ansvar. Socialvården och det förebyggande vårdarbetet kräver lokalkännedom och ska vara människonära. Det är en ytterst viktig del av vårdkedjan.
Arbetet med socialvård kräver ett aktivt samarbete mellan offentliga, privata och tredje sektorn.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »

SFP vill minska barnfattigdomen och förebygga marginalisering bland unga

Utslagning av unga är både en personlig tragedi och en kostnad i miljonklassen för vårt samhälle. Varje utslagen ungdom är en för mycket, därför vill SFP se mångsidiga åtgärder, både omedelbara och mer långsiktiga. Vår utgångspunkt måste vara att ingen lämnas utanför.