I motsats till regeringens planer anser vi att socialvården som inbegriper grundläggande socialvård, missbrukarvård, barnskydd och äldreomsorg bör förbli kommunens ansvar. Socialvården och det förebyggande vårdarbetet kräver lokalkännedom och ska vara människonära. Det är en ytterst viktig del av vårdkedjan.
Arbetet med socialvård kräver ett aktivt samarbete mellan offentliga, privata och tredje sektorn.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »

Vad handlar välfärdsområdesvalet egentligen om, Bimba?

Soteval, landskapsval, regionval, välfärdsområdesval – det länge omtalade välfärdsområdesvalet har burit många namn – men vad är det egentligen vi röstar om i valet den 23 januari 2022? Vi vänder oss till SFP:s representant i social- och hälsovårdsutskottet, Veronica ”Bimba” Rehn-Kivi.