I motsats till regeringens planer anser vi att socialvården som inbegriper grundläggande socialvård, missbrukarvård, barnskydd och äldreomsorg bör förbli kommunens ansvar. Socialvården och det förebyggande vårdarbetet kräver lokalkännedom och ska vara människonära. Det är en ytterst viktig del av vårdkedjan.
Arbetet med socialvård kräver ett aktivt samarbete mellan offentliga, privata och tredje sektorn.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »