En gemensam nordisk E-identifikation möter stöd i ministerrådet

Jag är glad över att frågan har ett så stort stöd hos samtliga länder och partier som är representerade. Det är ett styrkeprov för det nordiska samarbetet, säger Anna-Maja Henriksson.

Förslaget om att införa en nordisk -ID behandlades under tisdagen på Nordiska rådets temasession i Akureyri, Island. Detta efter att ministerrådet återkommit med beskedet att stödja införandet av ett ömsesidigt erkännande av e-identifikation inom Norden som etableras för samtliga länder.

Ärendets talesperson Anna-Maja Henriksson, som representerar mittengruppen kommenterar:

– Jag är glad över att frågan har ett så stort stöd hos samtliga länder och partier som är representerade. Det är ett styrkeprov för det nordiska samarbetet att kunna gå fram i en gemensam fråga som kan få stor och konkret betydelse i människors vardag.

– Nu är det angeläget att den expertgrupp som ministerrådet tillsatt kommer framåt och att vi kan se fram emot ett e-ID-system som avskaffar gränshinder och skapar förutsättningar för Norden att vara föregångare på detta område, säger Henriksson.

Adlercreutz ställer upp för omval

Jag ser det kommande året som en stor positiv utmaning för partiet. SFP har varit i opposition denna regeringsperiod. Partiets plats är i regeringen, säger Adlercreutz.

Läs föregående artikel

”Höj lönerna för personalen inom småbarnspedagogiken”

I Helsingfors råder det brist på personal inom småbarnspedagogiken. Det gäller barnträdgårdslärare, barnskötare och socialarbetare. Svenska folkpartiets vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin kräver åtgärder.

Läs följande artikel