Thomas Blomqvist: Välkommet extra stöd till drabbade kommuner

Statsrådet beslöt i dag bevilja vissa kommuner ett förhöjt behovsprövat stöd av statsandelarna. Stödet på sammanlagt 60 miljoner euro beviljades till 66 kommuner.

– Den kommunala ekonomin har varit trängd redan länge och har nu dessutom rammats mycket hårt av coronapandemin. Nästan hälften av landets kommuner, hela 149 stycken, hade sökt om stödet vilket visar den svåra situationen på det lokala planet, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– Jag är nöjd över att regeringen nu efter behovsprövning kunnat hjälpa de kommuner som har det allra svårast. Bland de kommuner som fick stöd finns bland annat Raseborg, Lovisa, Lappträsk och Kaskö vilka bedömts höra till de kommuner som drabbats av stora ändringar i intäkter och utgifter under år 2020, säger minister Blomqvist.

– Beslutet av vilka kommuner som fick stödet gjordes bland annat på basen av förändringar i skatteintäkterna, ökade kostnader inom social- och hälsovården eller övriga temporära ändringar som drabbat den kommunala ekonomin. Själva beslutet att ge kommunerna ett extra coronastöd tog vi redan i juni i samband med tilläggsbudgeten, vilket visar hur långsiktigt arbete det är frågan om, säger minister Thomas Blomqvist.

Norrback välkomnar medborgarinitiativet om stamvårdande vargjakt

Riksdagsledamot Anders Norrback välkomnar diskussionen om medborgarinitiativet om den stamvårdande vargjakten som behandlas i riksdagens plenum.

Läs föregående artikel

Holmäng: Vi fostrar framtidens föräldrar

Idag firar vi Barnkonventionens dag och årets tema är ”Barnets rätt till framtiden”. Barnens rätt till framtid ska gälla i alla samhällen, vara oberoende av kultur, religion eller andra särdrag.

Läs följande artikel