HUS tvunget att höja patientavgifter och sälja egendom

HUS sammanslutningens styrelse sammanträdde idag för att inleda behandling av budgeten för år 2024. Styrelsen beslöt om riktlinjer för beredningen av budgeten. I mötet deltog SFP:s båda styrelserepresentanter, Elin Blomqvist-Valtonen från Östra Nylands välfärdsområde och Karin Cederlöf från Västra Nylands välfärdsområde.

HUS får sin finansiering av de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad, som i somras beslöt att ge HUS 52 miljoner mindre budgetram än HUS beräknat att det behöver. Sedan dess har HUS underskott ytterligare vuxit. I paketet som styrelsen behandlade ingick därför åtgärder för att minska HUS utgifter och öka intäkterna, för att få budgeten i balans. Det handlar bland annat om att sälja fastigheter, höja patientavgifterna till lagstiftningens nya maximi och att spara genom att minska andelen inhyrd arbetskraft. Styrelsen beslöt också att det ska inledas förhandlingar mellan HUS och dess ägare, de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad, för att höja HUS budgetram med 12 miljoner för nästa år.

– Det ekonomiska läget är otroligt tufft. HUS måste enligt grundavtalet ha en balanserad budget och kan inte budgetera ett underskott. Detta betyder att förutom att vi måste hitta inbesparingar som den alltför strama ramen medför, måste vi även lappa underskottet vi har från år 2023. Det sammanlagda inbesparingsbehovet uppgår till över 115 miljoner. Vi måste svänga på alla stenar för att få ekonomin att gå ihop”, säger Elin Blomqvist-Valtonen

Höjningen av patientavgifterna oroade SFP:s representanter. Cederlöf och Blomqvist-Valtonen stödde ett ändringsförslag om att man ska utreda huruvida bl.a. arbetslösa kan ges lättnader i avgifterna. I dagens läge uppbärs inte avgifter av patienter på psykiatriska bäddavdelningen, av personer som genomgår skuldsanering eller personer med garantipension, de skulle inte heller framöver behöva betala avgifterna. Ändringsförslaget vann efter omröstning. 

– Då regeringen nu riktar in sparåtgärder mot mindre bemedlade är det viktigt att vi inte ytterligare belastar dem som redan färdigt kommer att ha det svårt. Vi hoppas att vi ännu kan besluta att avgifter inte uppbärs av t.ex. arbetslösa som har det ekonomiskt svårt”, säger Karin Cederlöf.

Blomqvist-Valtonen och Cederlöf är beredda att gå vidare med de nu föreslagna åtgärderna, trots att de inte är optimala. Det viktigaste för SFP är att trygga invånarnas rätt till en kvalitativ vård, närservice och att säkra tillgången till utbildad personal. Personalens ork i det ekonomiskt tunga läget är utgångsläget för allting. Därför är Cederlöf och Blomqvist-Valtonen lättade över att man inte föreslagit nedskärningar i vårdpersonalen eller personalförmånerna. HUS verksamhet hålls på en stabil grund, fastän läget är svårt.

Det slutliga budgetbeslutet fattas i november av styrelsen. HUS ägarstämma godkänner slutligen budgeten på ett möte i december.

Wickström: Vårdsektorn behöver arbetsro

Riksdagen förde idag debatt om den interpellation som väckts mot regeringen om närservice inom social- och hälsovården och om att trygga finansiering för välfärdsområdena. I sitt gruppanförande betonade riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) att det inte nu är tid för kortsiktiga lösningar utan det behövs arbetsro för hela vårdsektorn att nu komma ordentligt igång med arbetet efter reformen. Han lyfte även fram hur personalen är vårdens viktigaste resurs.

Läs föregående artikel

Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist har valts till WADA:s stiftelsestyrelse – ”Fint erkännande för finländsk idrott”

– ”Fint erkännande för finländsk idrott”

Läs följande artikel