Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist har valts till WADA:s stiftelsestyrelse – ”Fint erkännande för finländsk idrott”

– ”Fint erkännande för finländsk idrott”

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s viceordförande Sandra Bergqvist har idag valts till Världsantidopingbyrån WADA:s (World Anti-Doping Agency) stiftelsestyrelse. Bergqvist blir Finlands andra representant genom tiderna i WADA:s stiftelsestyrelse.

-Det är ett fint erkännande för finländsk idrott och Finlands långsiktiga antidopingarbete. Det handlar om att ge alla idrottare möjlighet till en rättvis tävling. Inom WADA bereder man bland annat en ny strategi och förnyandet av det världsomfattande antidopingsregelverket. Jag kommer att hålla framme Finlands värderingar om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet och god förvaltning i detta arbete, säger Bergqvist.

Utnämningen behandlades i EU-rådet på tisdagen och Bergqvist fungerar som EU:s företrädare i sitt nya uppdrag under hennes ministeruppdrag.

 

HUS tvunget att höja patientavgifter och sälja egendom

HUS sammanslutningens styrelse sammanträdde idag för att inleda behandling av budgeten för år 2024. Styrelsen beslöt om riktlinjer för beredningen av budgeten. I mötet deltog SFP:s båda styrelserepresentanter, Elin Blomqvist-Valtonen från Östra Nylands välfärdsområde och Karin Cederlöf från Västra Nylands välfärdsområde.

Läs föregående artikel

Torvalds lättad över beslutet om fiskekvoter i Östersjön

Ministrar från alla EU-medlemsländer har i Europeiska rådets jordbruks- och fiskeråd idag kommit överens om fiskekvoterna för år 2024 i Östersjön. Nils Torvalds (SFP/Renew) är lättad över att de värsta farhågorna om totalförbud inte förverkligades, utan fiske av t.ex. lax och strömming får fortsätta, om än i en aningen reducerad mängd på många håll i Östersjön.

Läs följande artikel