”Huvudstadsregionen behöver en satsning på kustbanan”

Motiveringen till att inte låta lokaltågen stanna i Mankby och Bobäck haltar rejält, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Pendlarna på kustbanan har det inte lätt. Sedan mars 2016 har tågen åkt förbi hållplatserna i Mankby och Bobäck i Kyrkslätt, efter att HRT:s styrelse i november 2015 beslöt att dra in bägge. Samtidigt skapades det längsta hållplatslösa tågbaneavsnittet i hela huvudstadsregionen. Ärendet skulle omprövas när de nya Flirt-tågen togs i bruk, men nu har både VR och Trafikverket sagt nej till att lokaltågen skulle stanna i Mankby och Bobäck. Enligt riksdagsledamot och Kyrkslätts kommunfullmäktigeordförande Anders Adlercreutz är motiveringarna ohållbara.

− Motiveringen till att inte låta lokaltågen stanna i Mankby och Bobäck haltar rejält. Orsaken anges i stort vara att Y-tågens tidtabell skapar problem och inte möjliggör extra stoppar. Bägge hållplatserna var i bruk tidigare då det ”gamla” Y-tåget gick och alla tåg kunde samsas utan problem. I stället för att utveckla trafiknätverket i huvudstadsregionen väljer man att nedmontera det. Utvecklingen går i helt fel riktning, säger Adlercreutz.

Kustbanan mellan Helsingfors och Åbo är en av de viktigaste delarna av infrastrukturen i södra Finland och med en grundförbättring kunde kapaciteten ökas. Det skulle också lösa lokaltrafikens problem. Regeringen väljer dock att prioritera annorlunda: igår beslöt regeringen om att bevilja 139 miljoner euro till Kirri-Tikkakoski-motorvägen.

– Miljonsatsningen på motorvägen är säkert behövlig, men visar samtidigt var den politiska viljan finns. Vi har en växande huvudstadsregion och behovet att pendla inom regionen är stort. Nu är människor tvungna att välja bilen i stället för tåget, vilket inte är hållbart vare sig ur ett miljö- eller ekonomiskt perspektiv. För att möjliggöra en verkligt livskraftig region skulle det vara skäl att tänka om. Jag uppmanar regeringen att se huvudstadsregionens verklighet, kustbanan behöver ett spårpar till.

Adlercreutz: Förnya stödet för förnybar energi

Tiden för att höja Finlands profil och satsa på förnybar energi för att uppnå våra målsättningar är nu – i andan av det pågående klimatmötet i Bonn.

Läs föregående artikel

Torvalds: Finland måste ta en aktiv roll i EU igen

På sistone har Finland sackat efter i EU-samarbetet och blivit allt försiktigare i takt med att populisterna har fått mera att säga till om.

Läs följande artikel