Torvalds: Finland måste ta en aktiv roll i EU igen

På sistone har Finland sackat efter i EU-samarbetet och blivit allt försiktigare i takt med att populisterna har fått mera att säga till om.

Svenska folkpartiet i Finlands presidentkandidat Nils Torvalds uppmanar Finlands regering att ta en aktivare roll i EU-samarbetet.

− Det är dags för Finland att återta sin roll i EU:s kärna. Finland ska inte ge efter för unken nationalism, säger Torvalds och påpekar att EU-medlemskapet stärkte Finlands position i världen. Landet fick i och med medlemskapet ett inflytande över frågor som berör handel, den inre marknaden och det gav stärkt säkerhet som Finland inte hade förut.

På sistone har Finland sackat efter i EU-samarbetet och blivit allt försiktigare i takt med att populisterna har fått mera att säga till om.

− Jag önskar att statsminister Juha Sipilä skulle ta en aktivare roll i EU-samarbetet till exempel så som det var under Paavo Lipponens tid som statsminister, säger Torvalds.

Kultur- och Europaminister Sampo Terho sade i Helsingin Sanomat i torsdags att Finland vill banta EU:s flerårsbudget. Det här med hänvisning till Brexit – trots att Finlands andel som nettobetalare har minskat. Statsminister Sipilä ska ge en upplysning om Finlands EU-politik nästa vecka.

− Nu måste regeringen ta en aktivare del i EU-politiken och inte låta sig tas som gisslan av några nationalistiska särintressen, säger Torvalds.

Eftersom Finlands ställning internationellt har stärkts i och med EU-medlemskapet är ett svagare EU emot Finlands intressen.

− Finland kan inte ha länder som Ungern som förebild för sin EU-politik, det är dags att bli aktiv och konstruktiv igen och arbeta för ett starkare EU.

− I sina blå drömmar tror kanske en del politiker att Finland bli starkare om EU blir svagare – men det är precis tvärtom. Ett starkt EU är bra för Finland.

Finland kommer att ta över det roterande ordförandeskapet i EU sommaren 2019 bara någon månad efter nästa riksdagsval.

− Ordförandeskapet kräver förberedelse om vi vill få något till stånd under den tiden och då hjälper det att ha en regering som inte är EU-kritisk utan ser EU-samarbetet som en möjlighet, säger Torvalds.

”Huvudstadsregionen behöver en satsning på kustbanan”

Motiveringen till att inte låta lokaltågen stanna i Mankby och Bobäck haltar rejält, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Läs föregående artikel

Riv upp beslutet om att lägga ner barnledarutbildningen i Helsingfors

Viktigt med fortsatt barnledarutbildning i Helsingfors

Läs följande artikel