Inga nedskärningar i servicenätverket

Idag har Österbottens välfärdsområde offentliggjort sitt senaste åtgärdspaket, vars syfte är att balansera ekonomin, utveckla välfärdsområdets tjänster och uppnå målsättningarna i den fastställda strategin. Totalt ska åtgärderna inbringa inbesparingar för 40 miljoner euro under 2025-2026.

– Till skillnad från tidigare planeras inga nedskärningar i servicenätverket. De planerade åtgärderna är långsiktiga och baserar sig till stor del på att effektivera den nuvarande verksamheten. Det görs också hela tiden satsningar på moderna tjänster som ska ge befolkningen trygghet och service, och som också i längden förväntas lätta på kostnadstrycket, sammanfattar gruppordförande Maria Palm.

SFP:s fullmäktigegrupp inom Österbottens välfärdsområde har tagit del av och behandlar paketet grundligt under flera möten. Konkreta satsningar på t.ex. familjecentermodellen, gemenskapsboenden och på personalens välmående är gruppen väldigt nöjda med. Inga nedskärningar ska heller drabba nätverket av hälsocentraler, tvärtom är målet att alla invånare ska ha en bashälsovårdsenhet inom 30 kilometers radie .

– Samtidigt är vi medvetna om att detta är ett stort paket, som säkert kommer att märkas hos både anställda och invånare. De ekonomiska ramarna, de demografiska utmaningarna och tillgången till personal tvingar oss till förändring, vilket sällan känns enkelt eller bekvämt. Men det är nu vi lägger grunden för hållbara och verksamma tjänster även i framtiden, avslutar Palm.

Styrelsen besluter om paketet på måndag 15.4 och fullmäktige på måndag 22.4.

Torvalds: Finland väl förberedd för de uppdaterade reglerna för avloppsvatten

Under onsdagen godkände Europaparlamentet EU:s uppdaterade regler för avloppsvatten från tätbebyggelser. Med rösterna 481-79 gav Europaparlamentet grönt ljus för den överenskommelse som nåddes mellan parlamentet, kommissionen och rådet tidigare under året. Nils Torvalds (SFP/Renew) fungerade som Europaparlamentets huvudförhandlare och är nöjd med utfallet.

Läs föregående artikel

Sjöfartens bemanningsstöd förutsättning för sjöfart under finländsk flagg

Med jämna mellanrum diskuteras det som brukar kallas för statliga ”företagsstöd”. Företagsstöd handlar inte bara om direkta nettostöd, utan också om olika former av subventioner för att säkerställa att viss verksamhet överhuvudtaget ska kunna upprätthållas på konkurrenskraftiga villkor med andra länder. Ett sådant är sjöfartens så kallade bemanningsstöd, som är en grundförutsättning för att fartyg ska finnas under finländsk flagg.

Läs följande artikel