Jämställdhet främjar sysselsättningen

Denna vecka har diskrimineringsombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen i ett gemensamt uttalande fäst uppmärksamheten vid hur diskriminering har en negativ effekt på sysselsättningen. Enligt Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, måste arbetet för jämställdhet och jämlikhet gå hand i hand med arbetet för sysselsättningsmålen.

– Fortfarande finns många som inte får jobba i den mån de vill och kan, på grund av fördomar och diskriminerande strukturer. Jämställdhet och jämlikhet är en människorättsfråga och en viktig pusselbit i arbetet för att främja sysselsättningen, säger Blomqvist.

En av de vanligaste formerna av diskriminering gäller visstidsanställningar som inte förlängs i samband med en graviditet eller familjeledighet, eller att den anställdas arbetsuppgifter har förändrats under familjeledigheten.

– Graviditets- och föräldraledighetsdiskriminering är fortfarande alldeles för vanligt och drabbar särskilt kvinnor. Regeringen ska stärka lagstiftningen så att graviditet och familjeledigheter inte inverkar på ifall en visstidsanställning förlängs. Regeringen utreder också hur anställningsskyddet för dem som återgår till arbetet efter familjeledighet kan stärkas, säger Blomqvist.

Under våren färdigställs också regeringens jämställdhetsprogram, som omfattar flera åtgärder för att främja jämställdhet på arbetsmarknaden samt inom övriga samhällssektorer.

Wickström: Nya antagningssystemet till högskolor ökar prestationsångesten bland unga

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är orolig över den prestationsångest och utmattning som många unga lider av. Det nya antagningssystemet till högskolorna kan vara en bidragande orsak, anser han.

Läs föregående artikel

Ida-Maria Skytte blir Anna-Maja Henrikssons riksdagsassistent

Ida-Maria Skytte (23) blir riksdagsassistent för justitieminister och SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson. Skytte är politices kandidat och kommunalpolitiker i hemkommunen Korsholm. Hon har tillbringat det senaste halvåret i London, där hon har jobbat som praktikant hos Liberal International.

Läs följande artikel