Ida-Maria Skytte blir Anna-Maja Henrikssons riksdagsassistent

Ida-Maria Skytte (23) blir riksdagsassistent för justitieminister och SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson. Skytte är politices kandidat och kommunalpolitiker i hemkommunen Korsholm. Hon har tillbringat det senaste halvåret i London, där hon har jobbat som praktikant hos Liberal International.

– Jag ser otroligt mycket fram emot att få jobba för SFP:s partiordförande i riksdagen. Jag är väldigt tacksam och glad över möjligheten att få fortsätta jobba med politik, för det är något som jag verkligen brinner för, säger Skytte.

Skytte inleder sitt arbete i riksdagen den 3 februari och poängterar att hon strävar efter att fortsättningsvis vara aktiv och engagerad i kommunalpolitiken i Österbotten, även om jobbet är i Helsingfors.

Skytte efterträder Christoffer Ingo, som från och med årsskiftet jobbar på Österbottens svenska lantbrukssällskap.

Jämställdhet främjar sysselsättningen

Denna vecka har diskrimineringsombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen i ett gemensamt uttalande fäst uppmärksamheten vid hur diskriminering har en negativ effekt på sysselsättningen. Enligt Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, måste arbetet för jämställdhet och jämlikhet gå hand i hand med arbetet för sysselsättningsmålen.

Läs föregående artikel

Kampen mot klimatförändringen är en möjlighet

Regeringspartierna presenterade en vägkarta för ett koldioxidneutralt Finland 2035 under sitt möte i Nordsjö i dag. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket nöjd med att regeringen nu går in för en klimatfond och för att göra en rättvis energiskattereform.

Läs följande artikel