Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppmotion

Helsingfors bör utreda möjligheten att bli en av städerna som deltar i ICORN:s nätverk som erbjuder fristad för förföljda journalister, författare och artister.

Författare, journalister och artister är ofta de första som blir måltavla för totalitära regimers begränsningar på åsikts- och yttrandefriheten. Detta eftersom de ger en röst för idéer, debatt och kritik, som utmanar makthavarna. Detta leder ofta till att de blir utsatta för censur, åtal, fängelse eller till och med död.

ICORN (International Cities of Refuge Network) har som gensvar på detta byggt upp ett program som erbjuder ett tillfälligt, vanligen tvåårigt, uppehälle för förföljda författare, journalister och artister. Medlemsstäderna förbinder sig även att skapa gynnsamma förutsättningar för att de ska kunna fortsätta sitt arbete. Samtliga andra nordiska huvudstäder deltar i programmet, men ingen stad i Finland har ännu medverkat.

I ett demokratiskt samhälle är yttrandefriheten en av grundpelarna för en fungerande demokrati, och vi har orsak att vara stolta över att Finland tillsammans med Sverige gått i spetsen för yttrande- och tryckfriheten. Anders Chydenius satte med sitt arbete för yttrandefrihet, frihandel och liberala värderingar ett fotavtryck som syns i vårt samhälle ännu idag. Tryckfrihetsförordningen från 1766 firar i år 250 år. Finland borde fortsättningsvis kunna gå i spetsen för att dessa rättigheter inte missbrukas. Därför föreslår vi att Helsingfors stad tar sitt ansvar då det kommer till att erbjuda en fristad för förföljda författare, journalister eller artister.

 Förslag: Helsingfors utreder och förbereder sig på att bli en av städerna som deltar i ICORN:s verksamhet och erbjuder förföljda författare, journalister och artister en fristad i Helsingfors.

 Mera information om ICORN finns på http://www.icorn.org

 

 Sfp:s fullmäktigegrupp i Helsingfors

De Gröna, SFP och Vänsterförbundet utmanar sina medlemmar

Också ett litet stöd till de hjälporganisationer som fungerar på fältet i Syrien gör en konkret skillnad i de drabbades liv, säger partisekreterarna.

Läs föregående artikel

Käppen måste varvas med morot

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi lämnade idag in en avvikande åsikt då riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott behandlade regeringens förslag om en förkortning av utbetalningsperioden.

Läs följande artikel