Karin Cederlöf vill leda SFP i Nyland

Karin Cederlöf, fullmäktigeledamot i Esbo och Västra Nylands välfärdsområde, ställer sig till förfogande i valet av ny kretsordförande för Nyland. SFP i Nyland väljer ny kretsordförande på kretsmöte den 13.4.

Karin Cederlöf är övertygad om att partiet har goda förutsättningar att öka sitt understöd i Nyland. Cederlöf vill arbeta med att höja kretsens profil och locka nya människor med i verksamheten. 

– Vi kan bli bättre på att lyfta frågor som är viktiga för Nyland både internt i partiet och externt. Jag vill också arbeta för att kretsen genuint ska fungera på två språk: vi ska aktivt tilltala också andra än svenskspråkiga, säger Cederlöf.

Läget i partiet samt det sjunkande stödet i opinionsmätningarna oroar Cederlöf. Hon är övertygad om att det är en övergående trend, men läget förutsätter nytt tänkande.

– Vi måste kunna föra en öppen och kritisk dialog inom partiet. Just nu finns det mycket osäkerhet, då det inte finns klara utsikter för hur partiet kommer att ledas under sommaren och inkommande höst, samtidigt som partiet bär tungt ansvar i regeringen. Det skulle vara bra med klarare besked om framtiden, säger Cederlöf.

Cederlöf bor i Esbo, men hennes släkt kommer från Raseborg. Cederlöf vill arbeta för hela Nylands intressen: både stad och landsbygd ska synas i kretsens verksamhet. 

Cederlöf ser det som viktigt att förberedelserna inför kommunalvalet och välfärdsområdesvalet som hålls år 2025 inleds inom kort. Cederlöf anser att SFP har alla förutsättningar att utöka understödet i valen nästa år. Det skulle också vara hennes personliga målsättning som kretsordförande.  

Cederlöf är till utbildningen jurist och arbetar som ministerietjänsteman. Hon är fullmäktigeledamot i Esbo sedan år 2021 och i Västra Nylands välfärdsområde sedan år 2022. Cederlöf är också medlem i HUS sammanslutnings styrelse. 

 

Tilläggsinformation:

Karin Cederlöf
karin@karincederlof.fi
0504949780

Lönnfors ställer inte upp för omval till ordförande för SFP i Nyland

SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors ställer inte upp för omval. Lönnfors valdes till ordförande våren 2021 och har lett kretsen genom Finlands första välfärdsområdesval 2022, riksdagsvalet 2023 och en förändrad verksamhets- och möteskultur efter coronapandemin.

Läs föregående artikel

Wickström: Inte korrekt att Lojo sjukhus förlossningsavdelning stängs under sommaren

SFP:s riksdagsledamot och Västra Nylands välfärdsområdets styrelseledamot Henrik Wickström är kritisk till att Lojo sjukhus förlossningsavdelning stängs till sommaren under perioden 17.6-8.9.2024. HUS motiverar detta med personalsituationen. Wickström är inte nöjd.

Läs följande artikel