Wickström: Inte korrekt att Lojo sjukhus förlossningsavdelning stängs under sommaren

SFP:s riksdagsledamot och Västra Nylands välfärdsområdets styrelseledamot Henrik Wickström är kritisk till att Lojo sjukhus förlossningsavdelning stängs till sommaren under perioden 17.6-8.9.2024. HUS motiverar detta med personalsituationen. Wickström är inte nöjd.

-Det här är inte ett bra beslut och jag är orolig över konsekvenserna. Beslutet är enbart ett tjänsteinnehavarbeslut. Jag kommer att ta upp i ärendet i välfärdsområdet, trots att det här är ett ärende som angår HUS, säger Wickström. 

Wickström är orolig ifall det här beslutet från tjänsteinnehavarna är ett första steg i att man från tjänsteinnehavares sida vill stänga förlossningsavdelningen. 

-Signalen är inte bra. Vi behöver vår förlossningsavdelning i Lojo. Det har varit en fungerande enhet och dylika nyheter väcker alltid oro bland personalen. HUS har på gång sin servicenätverksutredning. Jag hoppas att man snart kan klargöra hur tjänsteldningen ser på förlssningsavdelningens framtid, konstaterar Wickström.

Karin Cederlöf vill leda SFP i Nyland

Karin Cederlöf, fullmäktigeledamot i Esbo och Västra Nylands välfärdsområde, ställer sig till förfogande i valet av ny kretsordförande för Nyland. SFP i Nyland väljer ny kretsordförande på kretsmöte den 13.4.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Låt Lojo BB hålla öppet

Beskedet om att Lojo BB ska hållas stängd under sommaren kom plötsligt och oväntat under måndagen. Beskedet har inte behandlats i HUS beslutandeorgan utan nådde sjukhuset och allmänheten som ett tjänstemannabeslut.

Läs följande artikel