Keskitytään pienpanimoihin

Svenska riksdagsgruppens riksdagsledamöter Joakim Strand och Mats Löfström anser att regeringens alkoholreform borde fokusera mer ambitiöst på att förbättra småbryggeriernas verksamhetsförutsättningar.

– Småbryggerierna är en växande bransch som skapar arbetsplatser och är viktiga ur den regionala ekonomins synvinkel. Småbryggerierna bidrar också till en sundare alkoholkultur i Finland. Därför är det helt naturligt att hantverk producerade av lokala råvaror får säljas direkt från bryggeriet utan onödiga begränsningar och byråkrati, säger Joakim Strand.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström anser att gränsen för ett litet bryggeri med rätt till direktförsäljning är alltför snäv i reformförslaget. Enligt regeringens förslag är ett bryggeri litet då den har en produktionsvolym på högst 500 000 liter alkoholdrycker.

– Möjligheten till gårdsförsäljning är bra, men regeringens förslag till gränsdragning betyder att flera små bryggerier i praktiken ändå inte får direktförsäljningstillstånd, eftersom de brygger mer än 500 000 liter per år. En sådan gränsdragning riskerar också att snedvrida konkurrensen små bryggerier emellan. Därför borde litergränsen för gårdsförsäljning från ett bryggeri antingen slopas helt, eller höjas till 10 miljoner liter, vilket är definitionen för ett litet bryggeri i skattelagstiftningen, säger Löfström.

– En annan möjlighet är att större småbryggerier kunde fungera som ombud för Alko, men utan krav på att upprätthålla annat sortiment än det egna bryggda ölsortimentet. Det skulle då göra det möjligt för bryggerierna att sälja alla sina produkter direkt från bryggeriet, utan risk för Finland att i EU:s ögon äventyra Alkos monopolsituation. En sådan modell diskuteras i Sverige, säger Löfström.

Svenska riksdagsgruppen: Höj avräkningsgrunden för Åland

Svenska riksdagsgruppen anser att avräkningsgrunden bör höjas från 0,45 % till 0,48 % i den nya självstyrelselagen för Åland.

Läs föregående artikel

Torvalds fiskeriförslag vinner understöd

Europaparlamentet slog förra veckan fast hur bland annat fiskekvoterna i Nordsjön skall se ut, och vilka andra åtgärder som ska vidtas för att säkra ett livskraftigt bestånd.

Läs följande artikel