Torvalds fiskeriförslag vinner understöd

Europaparlamentet slog förra veckan fast hur bland annat fiskekvoterna i Nordsjön skall se ut, och vilka andra åtgärder som ska vidtas för att säkra ett livskraftigt bestånd.

Inför omröstningen presenterade den liberala ALDE-gruppen via Nils Torvalds (ALDE/SFP) ett flertal ändringar.

Ändringarna handlade främst om att stoppa överfiske genom att endast tillåta fiske på hållbara nivåer. Torvalds gläder sig över att förslagen fick stöd av en majoritet av ledamöterna i parlamentet.

– Europaparlamentet har tydligt tagit ställning mot överfiske och för principerna om hållbart fiske som finns i EU:s nya gemensamma fiskeripolitik. Det är nu upp till medlemsstaterna i rådet att visa att man också vill ha ett hållbart och långsiktigt lönsamt fiskeri i Nordsjön, säger Torvalds.

Flera miljöorganisationer aktiva i Bryssel rekommenderade innan omröstningen Europaparlamentarikerna att stöda Torvalds ändringsförslag för att garantera ett hållbart fiske. Resultatet av omröstningen har sedan välkomnats av flera miljöorganisationer både i Bryssel och ute i medlemsstaterna.

Keskitytään pienpanimoihin

Svenska riksdagsgruppens riksdagsledamöter Joakim Strand och Mats Löfström anser att regeringens alkoholreform borde fokusera mer ambitiöst på att förbättra småbryggeriernas verksamhetsförutsättningar.

Läs föregående artikel

Torvalds: Vihreät uhkaavat Suomen merenkulkua

De Grönas partiordförande Touko Aalto presenterade igår sitt förslag att skära omkring 800 miljoner i företagsstöd. Däribland stöden för sjöfarten. Aalto menar att färjorna endast bidrar till det så kallade ”spritrallyt”.

Läs följande artikel