Lagförslaget om restaurering av natur i motvind

Europaparlamentets miljöutskott kunde inte ha varit mer splittrat än under tisdagens omröstning om utskottets betänkande gällande lagförslaget om restaurering av natur. Resultatet blev 44-44 och därmed fanns inte den nödvändiga majoriteten och betänkandet fälldes. Det här betyder att miljöutskottet, fiskeriutskottet samt utskottet för jordbruk, d.v.s. alla utskott som förberett det parlamentariska arbetet, valt att rösta omkull betänkandet.

– Resultatet ger en möjlighet att börja på ny sida och förhandla fram nya kompromissförslag inför omröstningen i plenum, säger Torvalds. 

Om lagförslaget röstades omkull även i plenum, skulle kommissionen tvingas dra tillbaka sitt nuvarande förslag och komma med ett nytt i sinom tid. Men en ny version kommer inte bli klar under pågående mandatperiod före EU-valet nästa år. Det betyder i praktiken att uppdraget faller på följande kommission, som kan förväntas påbörja sitt jobb tidigast på senhösten 2024. Med tanke på den bredare konsekvensanalysen som parlamentet starkt efterfrågat, skulle det nya förslaget från kommissionen knappast hinna presenteras innan 2026, och parlamentet kunde i så fall i bästa fall rösta om sin nya ståndpunkt ett år senare. 

En majoritet av medlemsländerna föredrar en lag nu, inte om fyra år. Problemen försvinner ingenstans, och då lagförslaget i grund och botten handlar om att EU måste följa de internationella förpliktelserna för att säkra den biologiska mångfalden, är tiden inte på vår sida.

Trots röstresultaten i alla ansvariga utskott, är det med andra ord inte självklart att majoriteten av Europaparlamentariker kommer att fälla lagförslaget i plenum.

– Men vi behöver nu snabbt komma överens om konstruktiva kompromisser under de kommande veckorna för att hitta en ansvarstagande majoritet, som beaktar både klimatmålsättningarna och realiteterna i de olika medlemsländerna. Med tanke på min roll i miljöutskottet och för att kunna säga till om något i de kommande förhandlingarna, var det viktigt att jag röstade för miljöutskottets betänkande. Det var ett sätt att säkerställa ett förhandlingsutrymme för plenum. Det hade varit ett betydligt sämre alternativ att bli tvungen att leva med konsekvenserna av andra meppars framförhandlade och bristfälliga kompromisser, påpekar Torvalds.

För att vara effektiva behöver kompromisserna ta i beaktande de olika medlemsländernas väldigt olika omständigheter, EU:s internationella förpliktelser och miljöavtal samt de kommande förhandlingarna med kommissionen och rådet. Europaparlamentet förväntas rösta om sin ståndpunkt i plenum den 12 juli.

Alla ministrar borde besöka Åland inkommande mandatperiod

Ålands riksdagsledamot och Svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström i riksdagens debatt om nya regeringsprogrammet:

Läs föregående artikel

Abrahamsson blir specialmedarbetare för minister Henriksson och för SFP:s ministergrupp

Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson (SFP) har utsett Anna Abrahamsson till sin specialmedarbetare vid undervisningsministeriet samt till specialmedarbetare för SFP:s ministergrupp.

Läs följande artikel