Landskapsreformen leder till demokratiunderskott

Landskapsreformen påverkar direkt möjligheten för den svenskspråkiga befolkningen att delta i beslutsfattandet.

Den procentuella andelen svenskspråkiga minskar i landskapen, i jämförelse med i kommunerna, vilket leder det till att den svenskspråkiga befolkningen kommer att ha försvinnande små möjligheter att påverka beslut som rör dem själva.

– En sådan här försvagning av de demokratiska rättigheterna är oacceptabel, säger framtidsutskottets ordförande och SFP:s riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

– För att de grundläggande språkliga rättigheterna ska förverkligas förutsätts att nationalspråken både formellt och faktiskt är likställda och att rättigheterna förverkligas på ett sätt som fungerar i praktiken. Regeringens förslag uppfyller inte de kriterierna.

Blomqvist öppnade idag, tillsammans med statsminister Juha Sipilä, justitieministeriets och riksdagens framtidsutskotts jubileumsseminarium kring demokrati. I sitt öppningstal lyfte Blomqvist upp demokratins utveckling och framtid. Seminariet avslutar Finland 100-jubileumsårets demokrativeckor i slutet av mars.

Torvalds: Brexitbeskedet är bara startskottet

Premiärminister Theresa May lämnade idag in beskedet att förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU kan börja.

Läs föregående artikel

Bygg sunt, inte billigt!

Både Yle och Helsingin Sanomat har de senaste dagarna rapporterat om omfattande fuktproblem i det så kallade Spetshuset på Busholmen, byggt år 2014 och ägt av Helsingfors stad, där vattnet läcker in i lägenheterna.

Läs följande artikel