Torvalds: Brexitbeskedet är bara startskottet

Premiärminister Theresa May lämnade idag in beskedet att förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU kan börja.

Beskedet, som anlände vid lunchtid i dag, är startskottet inför de två år långa förhandlingar som väntar. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) påpekar vikten av förhandlingar i god tro.

– Utgångsläget är att Europaparlamentet slår vakt om alla EU-medborgares intressen. Detta gäller såväl de brittiska medborgarnas rättigheter i EU som de övriga EU-medborgarnas rättigheter i Storbritannien. Britterna verkar ha fått för sig att det brittiska EU-medborgarskapet upphör efter dagens besked, vilket det ju inte gör, säger Torvalds.

Brexit påverkar 3,4 miljoner EU-medborgare som lever och verkar i Storbritannien samt 1,3 miljoner britter som lever och verkar i EU.

– Därtill bör de ekonomiska effekterna av Brexit noga beaktas. Vi kan inte decimera de EU-program och -projekt britterna redan är med i om två år, utan vi måste hitta en hållbar plan för den fortsätta finansieringen efter Brexit.

– Slutligen måste vi hitta en lösning på gränspolitiken vad gäller exempelvis Irland. Kan EU:s yttre gräns gå vid ett land som inte har en gemensam gräns med resten av EU?

Kryphål för skattesmitare tilltäppt


Europaparlamentets ekonomiutskott gav igår kväll sitt stöd till kommissionens nya direktiv för att tackla skatteflykt.

Läs föregående artikel

Landskapsreformen leder till demokratiunderskott


Landskapsreformen påverkar direkt möjligheten för den svenskspråkiga befolkningen att delta i beslutsfattandet.

Läs följande artikel