Bygg sunt, inte billigt!

Både Yle och Helsingin Sanomat har de senaste dagarna rapporterat om omfattande fuktproblem i det så kallade Spetshuset på Busholmen, byggt år 2014 och ägt av Helsingfors stad, där vattnet läcker in i lägenheterna.

Det här är ingen engångsföreteelse – i många kommuner har vi problem med både skolor och daghem.

– En byggnads livscykel är en lång kedja händelser, där något så enkelt som bristande kommunikation kan leda till problem. Kommunerna behöver också bättre kunnande på upphandlingssidan. Man skall våga använda kvalitetsmätare både när man upphandlar planerare och byggare. Att välja ett annat alternativ än det billigaste skall inte ses som en risk, för det är ju just tvärtom, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Forskning vid Tammerfors tekniska universitet påvisar klart att ökad tjocklek på isoleringen är en klar riskfaktor. Det är viktigt att i förebyggande syfte frångå tron på teoretisk energieffektivitet och i stället ser på hela byggnadens livscykel – någonting som också skulle gynna träbyggande.

– Vi ska använda oss av enkla, beprövade lösningar när vi bygger. När problemen dykt upp är det ofta för sent. En konditionsgransking är inte något man skall ta till först då problemen uppstår, det skall vara en kontinuerlig process som görs i förebyggande syfte, gärna av en person som känner byggnadens och dess underhåll. Därför bör kommunerna ha en klar ansvarsperson när de bygger nytt, som är med under hela processen från planering, bygge till användning.

Adlercreutz ordnar ett seminarium om sunt byggande och inomhusluftsproblematiken i riksdagens infocentrum måndag 3.4 kl. 18.00.

Landskapsreformen leder till demokratiunderskott

Landskapsreformen påverkar direkt möjligheten för den svenskspråkiga befolkningen att delta i beslutsfattandet.

Läs föregående artikel

Regeringen struntar i det förebyggande arbetet

Enligt riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi struntar regeringen totalt i det förebyggande arbetet och underskattar kommunernas viktiga roll och jobb.

Läs följande artikel