Lappträsk får behålla civiltjänstgöringscentralen

Också ur språklig synvinkel är det viktigt att civiltjänstgöringscentralen som betjänar hela landet finns kvar på en ort där tillgången till tvåspråkig personal är tryggad, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Arbetet för att Lappträsk kommun ska få behålla civiltjänstgöringscentralen har burit frukt. Arbetsminister Jari Lindström bekräftade idag på riksdagen att linjedragningen om att civiltjänstgöringscentralen stannar i Lappträsk håller.

– Avgörande för beslutet var att Lappträsk kommun nu förbundit sig att sanera utrymmena så att de lämpar sig för verksamheten och uppfyller kraven på ändamålsenliga och friska arbetsutrymmen, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander. Det är viktigt för Lappträsk, men också för hela Lovisa-regionen att arbetsplatserna blir kvar.

– Också ur språklig synvinkel är det viktigt att civiltjänstgöringscentralen som betjänar hela landet finns kvar på en ort där tillgången till tvåspråkig personal är tryggad, säger Nylander.

Avgiftsbelagda färjor ett hårt slag mot skärgården

Förordningsutkastet om avgiftsbelagda färjor är en hopplös idé och måste tas tillbaka, säger riksdagsledamöterna Wallin och Nylander.

Läs föregående artikel

Jerkku: Fel i lagförslaget tär på regeringens trovärdighet

Ordförande för Svenska folkpartiet i Österbotten Sven Jerkku är oroad över att lagförslaget om jourreformen och sjukhusnätet har visat sig ha allvarliga felaktigheter i sina motiveringar.

Läs följande artikel