Avgiftsbelagda färjor ett hårt slag mot skärgården

Förordningsutkastet om avgiftsbelagda färjor är en hopplös idé och måste tas tillbaka, säger riksdagsledamöterna Wallin och Nylander.

Kommunikationsministeriet försöker enligt egen utsago säkra förbindelserna i skärgården genom tjänster som fungerar på marknadens villkor. I det planerade försöket från och med april 2017 införs passageraravgifter igen på försök på förbindelsebåtarna i Skärgårdshavet och Finska viken. Ett utkast till förordning om saken är just nu på remissrunda.

– Sju år av avgiftsfrihet har gynnat skärgårdsnäringarna och turismen. Återinför man avgifterna betyder det en ny och tung kostnad för speciellt de skärgårdsföretagare, som är beroende av tunga transporter. Dessutom skulle också de fast bosatta framöver tvingas betala avgift, vilket inte ens skedde före 2010 då avgifterna avskaffades. Därför är avgifterna en eländig signal från regeringen till skärgården. Skärgården borde utvecklas, inte avvecklas, säger Wallin.

Hade SFP varit med i regeringen hade denna förordning aldrig sett dagens ljus, säger Wallin, som är SFP:s medlem i statens skärgårdsdelegation.

Wallin och Nylander frågar också hur ministeriet har tänkt skapa marknadsmässig lönsamhet på en marknad som enbart existerar en del av året.

– På sommaren kan det finnas en marknad för både privat och offentligt upphandlad trafik då mycket turister och sommargäster med olika behov rör sig ute i skärgården. Under hösten och vintern finns däremot inga större marknadsmässiga förutsättningar för både offentliga och privata förbindelsebåtar, säger riksdagsledamoten och skärgårdsdelegationens förra ordförande Mikaela Nylander.

Wallin och Nylander anser att förbindelsebåtstrafiken är trafikpolitisk basinfra som kunde kallas för landsväg över vatten. Det kan låta som en enkel lösning att privatisera och avgiftsbelägga tjänster för att spara skattemedel, men vi betalar våra skatter för att staten ska ha råd med att erbjuda sådan här basservice, säger Wallin och Nylander.

Skärgårdsdelegationen kommer på sitt följande möte 14.12 att behandla sitt utlåtande till avgiftsförslaget, som nu befinner sig på remiss. Remissrundan tar slut 16.12. Wallin förutspår att utlåtandet blir kritiskt och hoppas att så många instanser som möjligt avvisar förslaget.

– Målet är att ministeriet begiper att ta tillbaka förordningsutkastet och glömma idén med återinförda avgifter, säger Wallin och Nylander.

Var dröjer åtgärderna mot skarven?

Den av miljöminister Tiilikainen tillsatta skarvarbetsgruppen gav sin slutrapport den 6 april 2016. I slutrapporten ingår flera åtgärdsförslag vars syfte är att minska på den skada som skarven förorsakar.

Läs föregående artikel

Lappträsk får behålla civiltjänstgöringscentralen

Också ur språklig synvinkel är det viktigt att civiltjänstgöringscentralen som betjänar hela landet finns kvar på en ort där tillgången till tvåspråkig personal är tryggad, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Läs följande artikel