Jerkku: Fel i lagförslaget tär på regeringens trovärdighet

Ordförande för Svenska folkpartiet i Österbotten Sven Jerkku är oroad över att lagförslaget om jourreformen och sjukhusnätet har visat sig ha allvarliga felaktigheter i sina motiveringar.

– Detta tär allvarligt på regeringens trovärdighet. Det tål att upprepas att vi inte kräver mer än ­andra. Vi vill bara ha en likvärdig rätt till vård säger Jerkku.

– Österbottningar måste också få den vård de behöver och bli förstådda av vårdpersonalen. Därför är det enda rätta att Vasa centralsjukhus blir det trettonde sjukhuset med omfattande jour. Finland är ett tvåspråkigt land där både den finsk- och svenskspråkiga befolkningens rättigheter att få service på sitt språk tryggas enligt lag, säger Jerkku.

Lappträsk får behålla civiltjänstgöringscentralen

Också ur språklig synvinkel är det viktigt att civiltjänstgöringscentralen som betjänar hela landet finns kvar på en ort där tillgången till tvåspråkig personal är tryggad, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Läs föregående artikel

Nylander: Grundlagsutskottets integritet hotad

Genom att förvränga grundlagsutskottets uttalanden går regeringen in på en farlig väg.

Läs följande artikel