Leder regeringens vårdreform till skattehöjningar?

Att flytta över ansvaret för finansieringen av vården på staten via en vårdskatt är såväl kortsiktigt som dumt.

– En jämlik vård i hela landet och stävjande av kostnadsökningen i vården har varit de två starkaste argumenten för en vårdreform. Regeringen håller på att misslyckas på båda punkterna, konstaterar Svenska folkpartiets partiordförande Carl Haglund vid SFP:s fullmäktigemöte i Svartå.

När man i Norge flyttade över specialsjukvården till staten ledde det till att kostnaderna ökade betydligt. Haglund efterfrågar nu en konsekvensanalys av den statliga finansieringen. Han konstaterar att kostnaderna antagligen skulle öka på samma sätt här hos oss om de som har ansvaret för själva vården inte har någon möjlighet att påverka finansieringen.

– Att flytta över ansvaret för finansieringen av vården på staten via en vårdskatt är såväl kortsiktigt som dumt. Det leder både till en omfördelning av skatterna i landet och höjda skatter. Det har inte Finland råd med. Jag undrar om regeringen vet vad deras beslut har för konsekvenser, säger Haglund.

– Samtidigt verkar regeringen bry sig mest om hur många sjukhus som kan läggas ner. Det här är helt fel infallsvinkel. Fokus måste flyttas till patientens behov. Vi borde koncentrera oss på hur finländarna kan få bästa möjliga vård och vad som behövs till det. Behovet av vård minskar inte för att avståndet till var man kan få sjukvård ökar, minskar inte behovet av vård. Snarare försämrar det bara möjligheterna att få vård i tid, avslutar Haglund.

Vårdreformen diskuterades på SFP:s partifullmäktige i Svartå den 24-25.10.

Biaudet är Demo Finlands ordförande

Eva Biaudet är Demo Finlands ordförande för perioden 2016-2017. Förbundssekreterare Sandra Grindgärds valdes till suppleant i styrelsen.

Läs föregående artikel

Partifullmäktige uttalade sig om lärarutbildningen och invandring

SFP uppmanar ÅA och HU att förhandla sig fram till en lösning

Läs följande artikel